Zagospodarowanie zużytych opon

Zagospodarowanie zużytych opon we Włocławku

Urząd Miasta Włocławek (UM) poinformował, że tamtejsi strażnicy miejscy z „eko-patrolu”, w okresie od 18 do 25 lutego 2020 r. przeprowadzili kontrolę zakładów wulkanizacyjnych. Celem inspekcji było sprawdzenie, w jaki sposób odbywa się utylizacja zużytych, uszkodzonych i wymienianych opon samochodowych.

Zagospodarowanie zużytych opon we Włocławku przedmiotem kontroli municypalnych

Włocławski magistrat zaznacza, że na terenie miasta zlokalizowanych jest 28 zakładów zajmujących się wymianą i wulkanizacją opon, z czego siedem jest nieczynnych lub znajduje się w likwidacji. Spośród działających zakładów, w 15 zużyte opony odbierane są przez wyspecjalizowane, licencjonowane firmy z Torunia i ze Śremu, a w przypadku sześciu zakładów zużyte opony zabierają klienci, którzy muszą we własnym zakresie przekazać je do utylizacji.

Jak zaznacza UM, włocławscy municypalni, biorąc pod uwagę fakt, że na terenie miasta zdarzają się przypadki niezgodnego z przepisami pozbywania się opon samochodowych, poprzez ich porzucanie w przypadkowych miejscach, zapowiadają, że w tej materii prowadzone będą kolejne kontrole. Zagospodarowanie zużytych opon we Włocławku będzie zatem brane jeszcze pod lupę przez strażników.

Przy okazji strażnicy miejscy przypominają również, że zgodnie z zapisem §9 Uchwały Nr XXXII/84/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek, za każdym razem, kiedy zajdzie potrzeba pozbycia się zużytych opon można je oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-u).

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Włocławek

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

 

reklama