Zagospodarowanie nielegalnie zgromadzonych odpadów

Zagospodarowanie nielegalnie zgromadzonych odpadów – Mo-BRUK z dodatkowymi 24,2 mln zł

Firma Mo-BRUK poinformowała, że podpisała aneks do umowy z miastem Gorlice na zagospodarowanie nielegalnie zgromadzonych odpadów o szacunkowej ilości 2,7 tys. ton, który zwiększa jej wartość o 24,2 mln zł netto. Firma z branży przetwarzania odpadów przemysłowych zaznacza, że widzi potencjał do dalszego wzrostu w tym obszarze działania.

Zagospodarowanie nielegalnie zgromadzonych odpadów – dwa projekty likwidacji „bomb ekologicznych”

Obecnie realizujemy dwa projekty likwidacji „bomb ekologicznych”, a kolejne przetargi są w przygotowaniu, co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w naszych przychodach osiąganych w przyszłych okresach. Likwidacje nielegalnych składowisk, ze względu na najwyższe procedury bezpieczeństwa oraz potrzebne kompetencje, cechują się wyższą rentownością od pozostałej działalności spółki – komentuje Wiktor Mokrzycki, wiceprezes Mo-BRUK-u.

Firma zaznacza, że łączna wartość zlecenia w Gorlicach po podpisaniu aneksu do umowy wyniesie 75,2 mln zł brutto, a z terenu byłej rafinerii Glimar usuniętych i zagospodarowanych zostanie 7,7 tys. ton odpadów pochodzących z „bomby ekologicznej”.

Spółka podkreśla przy okazji, że dotychczas w ramach usuwania odpadów z 12 lokalizacji zakontraktowała 12,6 tys. ton nielegalnie składowanych odpadów za 80,8 mln zł. firma powołując się też na dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wskazuje, że w Polsce jest ponad 800 lokalizacji z „bombami ekologicznymi”, co w zestawieniu z kilkunastoma projektami zrealizowanymi przez spółkę do tej pory pokazuje potencjał tego rynku.

Zagospodarowanie nielegalnie zgromadzonych odpadów – szacowana wartość rynku

Szacowana przez Mo-BRUK wartość krajowego rynku „bomb ekologicznych” to ok. 15 mld zł. Spółka aktualnie uczestniczy w kilku przetargach, gdzie łączny wolumen zgromadzonych odpadów przekracza 5,5 tys. ton. Zakładając dotychczas stosowane ceny ich wartość to ok. 50 mln zł – wylicza firma.

Rezygnacja prezesa Zarządu

Przy okazji warto wspomnieć, że 2 czerwca br. Józef Mokrzycki złożył rezygnację z funkcji prezesa Zarządu Mo-BRUK-u, ze skutkiem na 9 lipca 2022 r. Rezygnacja została uzasadniona dalszymi planami zawodowymi ukierunkowanymi na inne projekty – zaznaczyła firma i dodała, że na najbliższym posiedzeniu rady nadzorczej planowanym na 9 czerwca br. Józef Mokrzycki zamierza rekomendować na funkcję prezesa Zarządu dr Henryka Siodmoka. Pełnił on dotychczas funkcję dyrektora zarządzającego Mo-BRUK-u i posiada duże doświadczenie menadżerskie oraz odpowiednie kompetencje do kierowania grupą – zaznacza Mo-BRUK.

Na podstawie nadesłanych informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Reklama

Reklama

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny