segregować bioodpady

Zaczęto segregować bioodpady w zabudowie wielorodzinnej w Rudzie Śląskiej

Przy budynkach wielorodzinnych w Rudzie Śląskiej pojawiły się brązowe pojemniki na odpady ulegające biodegradacji. To efekt ujęcia w podpisanej niedawno nowej umowie na odbiór odpadów komunalnych wymogów zawartych w rozporządzeniu ministra środowiska. Już wcześniej takie pojemniki stosowane były w zabudowie jednorodzinnej – przypomina Urząd Miasta Ruda Śląska (UM).

Rozporządzenie ministra środowiska, wprowadzające obowiązek selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji obok papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych, obowiązuje od 1 lipca 2017 roku. Jednak umowy obowiązujące już w czasie wejścia w życie rozporządzenia zachowały ważność maksymalnie do 2021 roku. Dotyczy to m.in. Rudy Śląskiej. Poprzednia umowa obejmowała lata 2017-2018, podpisana niedawno nowa jest już zgodna z rozporządzeniem – tłumaczy Krzysztof Mejer, wiceprezydent miasta.

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych w Rudzie Śląskiej mogą segregować bioodpady

W ten sposób na osiedlach oprócz niebieskich pojemników na papier, zielonych na szkło oraz żółtych na metale i tworzywa sztuczne stanęły brązowe pojemniki z napisem „bio”. – Należy tu wrzucać odpady ogrodowe, np. chwasty, liście, trawę, rośliny, ziemię do kwiatków, rozdrobnione gałęzie, odpady po owocach i warzywach, stałe resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, skorupki z jajek, łupiny orzechów, fusy z kawy, herbaty wraz z filtrami papierowymi czy odpady po domowych pupilach, np. trociny i siano. Nie powinny tu natomiast trafiać płynne resztki jedzenia, resztki jedzenia pochodzenia zwierzęcego, np. odpadki z mięsa, kości, ryb, żywność przetworzona w wyniku gotowania, smażenia, psie odchody i żwirek po kotach – wylicza Katarzyna Kuberek, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej UM.

Rudzki magistrat przypomina, że inne zmiany wprowadzone wraz z podpisaniem nowej umowy, wynikające z nowelizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, to obowiązek wsypywania popiołu i żużlu z palenisk domowych do oddzielnych pojemników oraz zniesienie rozdziału segregacji na szkło bezbarwne i kolorowe.

W 2018 r. w Rudzie Śląskiej zebrano prawie 58 tys. ton odpadów, w tym ponad 38 tys. ton odpadów zmieszanych. W tym okresie w mieście wysegregowano ponad 797 t papieru i tektury. Selektywnie zebrano także ponad 1436 t opakowań z tworzyw sztucznych, 5,5 t opakowań z metali, 1,5 t opakowań wielomateriałowych, ponad 1471 t szkła, ponad 5916 t gruzu oraz 6229 t biomasy. Do tego dochodzą jeszcze m.in. odpady wielkogabarytowe, takie jak meble, a także elektroodpady czy baterie i przeterminowane leki.

W ostatnich latach poziom segregacji w naszym mieście powoli rośnie, trzeba jednak pamiętać, że wymagane poziomy rosną jeszcze szybciej. Jeżeli nie zwiększymy znacząco segregacji, to w 2020 r. kara dla miasta za nieosiągnięcie wskaźników może być liczona w setkach tysięcy złotych – podkreśla Krzysztof Mejer.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Ruda Śląska

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny