Zabezpieczenie przeciwpożarowe w RIPOK-ach

Zabezpieczenie przeciwpożarowe w RIPOK-ach

Dla eksploatatorów zakładów zagospodarowania odpadów gorącym w ostatnim czasie tematem jest kwestia ochrony przeciwpożarowej.

W odpowiedzi bowiem na pożary odpadów zgromadzonych w różnych miejscach (magazynach, składowiskach), które w tym roku przetoczyły się przez Polskę w zadziwiającej liczbie, ustawodawca dokonał nowelizacji przepisów ustawowych, zobowiązując również ministra ds. środowiska do wydania przepisów wykonawczych dotyczących tej kwestii.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe w RIPOK-ach – szkolenie w Spytkowie

Nic zatem dziwnego, że eksploatatorzy instalacji do przetwarzania odpadów poszukują wiedzy i możliwości wymiany poglądów w tym zakresie. Okazję do tego daje Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo (ZUOK). Zaprasza on bowiem na szkolenie pt. „Zasady bezpieczeństwa pożarowego w RIPOK”, które 27 wrzenia br. o godz. 10.00, odbędzie się na terenie ZUOK Spytkowo.

W zakładach zajmujących się zagospodarowaniem odpadów komunalnych coraz częściej w ostatnim czasie dochodzi do pożarów. W związku z tym, istnieje potrzeba zwrócenia uwagi na możliwość poprawy warunków bezpieczeństwa pożarowego na terenie tego typu obiektów. Stąd też głównym tematem szkolenia będą zasady bezpieczeństwa pożarowego w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK-ach). Temat ten, w swoim referacie pt. „Działania organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie” omówi Paweł Lachowicz, szef ZUOK Spytkowo.

Kolejnym poruszonym zagadnieniem będzie dostosowanie zakładów zagospodarowania odpadów do wymogów stawianych przez firmy ubezpieczeniowe. Każdy zarządca zajmujący się przetwarzaniem odpadów ma obowiązek wg ustawy o odpadach ubezpieczyć RIPOK. Tymczasem wzrost liczby pożarów zakładów unieszkodliwiania odpadów w Polsce spowodował, że firmy ubezpieczeniowe postawiły wyższe wymagania dotyczące ubezpieczeń. Wzrosły również stawki ubezpieczeniowe. Temat związany z tymi zagadnieniami to zabezpieczenia roszczeń. Właśnie „Dobór formy zabezpieczenia roszczeń. Możliwości zabezpieczeń przez ubezpieczycieli na podstawie zapisów znowelizowanej ustawy o odpadach” będą tematem wystąpienia Hanny Rudolf, reprezentującej spółkę Mentor.

Ponadto przewidziano jeszcze dwa wystąpienia. Pierwsze pt. „Skuteczna ochrona przeciwpożarowa w branży komunalnej” przygotowane przez Tomasza Ignaczaka i Tomasza Marciniaka z firmy Multimon Polska, a drugie przygotowane przez Tadeusza Markiewicza z Quality07, pt. „Detekcja dymu w zakładach typu sortownia śmieci”.
Szkolenie zakończy panel dyskusyjny i rozmowy w mniejszych grupach połączone z rejsem krajoznawczym po Wielkich Jeziorach Mazurskich.

Szkolenie może być zatem dobrą okazją do wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z najnowszymi kierunkami w bezpieczeństwie pożarowym. Więcej informacji na stronie internetowej organizatora – ZUOK Spytkowo.

Na podstawie www.zuokspytkowo.pl

fot. J. Bogdanowicz/ZUOK Spytkowo

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny