z odbiorem elektroodpadów w tle

Warszawski Kongres Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości z odbiorem i zagospodarowaniem elektroodpadów w tle

8 lutego br. przedstawiciele firmy Asekol wzięli udział w Warszawskim Kongresie Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości. Kongres odbył się w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy” i był okazją do prezentacji zagadnień związanych z odbiorem i zagospodarowaniem elektroodpadów.

O festynie ekologicznym i zbiórce elektroodpadów

z odbiorem elektroodpadów w tle

Wydarzenie zostało zainaugurowane przez Zdzisława Majewskiego, redaktora naczelnego miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa”. Natomiast pierwszy blok tematyczny rozpoczął Paweł Lenarczyk, zastępca burmistrza dzielnicy Ursynów, omawiając szerokie działania edukacyjne jakie prowadzi Urząd Dzielnicy Ursynów. Wspomniał on m.in. o festynie ekologicznym pn. „Ursynowskie Kwiaty”. Podczas tego wydarzenia za zużyty i kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz za zużyte baterie uczestnicy otrzymywali sadzonki kwiatów. Partnerem festynu, a jednocześnie odbiorcą zbieranych podczas wydarzenia elektrośmieci, od kilku lat jest Asekol.

Podczas Kongresu wśród innych wystąpień, Małgorzata Krueger, kierownik projektów Asekol PL, przedstawiła informacje dotyczące rozwiązań w zakresie gromadzenia i odbioru elektroodpadów, pod kątem wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości. Omówiła m.in. ofertę na bezpłatne odbiory sprzętu wielkogabarytowego bezpośrednio od mieszkańców (elektrosegregacja.pl). Przedstawiła także informacje o bezpłatnych czerwonych kontenerach (czerwonekontenery.pl).

Misja rozwoju systemu zbiórki elektrośmieci

Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom, stoisko firmy cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników wydarzenia, którzy dopytywali o możliwość nawiązania współpracy i otrzymania materiałów informacyjnych.

Zaangażowane wspólnoty, spółdzielnie i zarządcy nieruchomościami to silny argument, który pokazuje nam, jak ważną rolę pełni nasza misja rozwoju systemu zbiórki zużytego sprzętu bezpośrednio od mieszkańców – podsumowała kierownik Krueger.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 2 x Asekol

Informacja opublikowana w ramach współpracy z firmą Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. – Partnerem portalu

Czyste Sołectwo

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu