z kompostownikiem będzie taniej

Z kompostownikiem będzie taniej

Od 1 września br. mieszkańcy Rybnika, kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku, zapłacą miesięcznie o 6 zł mniej za wywóz odpadów – poinformował Urząd Miasta Rybnika (UM). Uchwałę określającą, że dla nieruchomości z kompostownikiem będzie taniej, rybniccy radni przyjęli podczas sesji, 21. maja br. Zgodnie z jej zapisami, zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym.

W Rybniku dla nieruchomości zamieszkanych i z kompostownikiem będzie taniej

Przeprowadzona przez miasto kalkulacja wskazuje, że zmniejszone koszty transportu i zagospodarowania bioodpadów, które trafią do kompostowników eksploatowanych przez właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, korzystających ze zwolnienia w opłacie, powinny zrekompensować ubytki dochodów do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – wyjaśnia Janusz Koper, zastępca prezydenta Rybnika.

Rybnicki magistrat zaznacza, że szczegółowe efekty wprowadzonego zwolnienia z części opłaty znane będą po wejściu w życie nowych zasad i poznaniu liczby mieszkańców, którzy z tego zwolnienie skorzystają.

Jak podaje UM, aby skorzystać ze zwolnienia konieczne będzie złożenie nowej deklaracji i zaznaczenie w niej faktu korzystania z przydomowego kompostownika. Nowy wzór deklaracji (pdf, 695 KB) przyjęty został przez rybnickich radnych na kwietniowej sesji.

Nowe deklaracje obowiązywać będą od 1 września i składać je można będzie w formie papierowej (w budynkach UM przy ul. Rzecznej 8 lub ul. Bolesława Chrobrego 2), elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Publicznych (PeUP) dostępnej pod adresem: https://www.sekap.pl.

Bioodopady – czyli co i ile?

Przy okazji UM przypomina, że bioodpady to liście, trawa, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, odpady spożywcze takie jak obierki, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, a także fusy po kawie i herbacie.

Nie zaliczają się do nich natomiast resztki mięsa, kości, popiół, ziemia, kamienie czy odchody zwierzęce.

Magistrat podkreśla również, że zgodnie z przepisami, w 2020 r. 50% odpadów komunalnych gromadzonych powinno być w sposób selektywny. Niestety w Rybniku wciąż zbyt mała ilość odpadów jest przez mieszkańców segregowana. To bardzo poważny problem, bo niedotrzymanie tych parametrów naraża miasto na dotkliwe kary środowiskowe. Magistrat przytacza również dane z morfologii odpadów wykonanej dla Rybnika przez Główny Instytut Górnictwa w 2018 r. Mówią one, że w zmieszanych odpadach komunalnych znajduje się ok. 35% bioodpadów, które podlegać powinny wydzieleniu. Obowiązek selektywnej zbiórki bioodpadów wprowadzony został w Rybniku 1 stycznia br.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Rybnika

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama