Z budżetu miasta

W ubiegłym roku, w ramach „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest”, miasto Mielec wsparło usunięcie i unieszkodliwienie ponad 223 ton materiałów zawierających ten groźny minerał. Mieszkańcy, którzy nie skorzystali jeszcze z takiej możliwości, wciąż mogą złożyć wniosek o finansową pomoc w demontażu i unieszkodliwieniu wyrobów azbestowych.

 

Mimo iż na ten rok lokalnym władzom nie udało się uzyskać wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na tego typu zadania, samorząd Mielca postanowił kontynuować działania z tym związane z budżetu miasta. A zatem wszyscy zainteresowani mieszkańcy, którzy mają na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest, będą mogli skorzystać w tym roku z bezpłatnego ich usunięcia. Urząd zawrze umowę z firmą, która dokona demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu.

 

Aby skorzystać z dofinansowania, należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miejskim w Mielcu do 15 czerwca 2014 r.

Na podstawie: www.mielec.pl

Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu