zakład recyklingu opon

Badanie spółki z branży odzysku i recyklingu opon

Grupa Recykl, poinformowała, że rozpoczęła badanie due diligence spółki działającej w branży zbiorki oraz odzysku i recyklingu opon z siedzibą w Niemczech. Przedsiębiorstwo to rocznie przetwarza 25 tys. ton opon i współpracuje z Grupą Recykl od kilkunastu lat. Potencjalna akwizycja stanowi jeden z zakładanych nowych kierunków wzrostu w kolejnych latach.

Rozpoczęła się badanie due diligence

16 maja br. rozpoczęło się badanie stanu prawnego, finansowego oraz gospodarczego podmiotu z Niemiec z branży odzysku i recyklingu opon. Firma w ciągu 30 dni od zakończenia wspomnianego badania, podejmie decyzję w sprawie złożenia oferty nabycia udziałów spółek. Spółka ma wyłączność na prowadzenie negocjacji przez okres sześciu miesięcy od przystąpienia do procesu due dilligence.

– Z satysfakcją komunikujemy rozpoczęcie kluczowej fazy pierwszej potencjalnej zagranicznej transakcji M&A. Analizowany podmiot działa w naszym podstawowym obszarze biznesu i jest nam dobrze znany. Przy założeniu pozytywnych wyników badania oraz uzgodnienia parametrów transakcji zakładamy dzięki niej skokowy wzrost skali operacji biznesowych naszej spółki. W szczegółach m.in. umacniamy naszą pozycję w regionie CEE, zyskujemy dostęp do dodatkowej podaży surowca, a jednocześnie będziemy bliżej nowych potencjalnych klientów zagranicznych – podkreślił Maciej Jasiewicz, prezes Zarządu Grupy Recykl.

Źródła finansowania przejęcia firmy z branży odzysku i recyklingu opon

Źródłami finansowania transakcji, w razie decyzji o jej realizacji, będą środki własne, z ewentualnym wsparciem środkami pochodzącymi od instytucji finansowych, zajmujących się dofinansowaniem zbliżonych inwestycji oraz instrumenty o charakterze dłużnym. Zakładana struktura finansowania transakcji nie przewiduje podwyższenia kapitału zakładowego Grupy i przeprowadzenia emisji akcji.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu