Wzrost opłaty za odbiór odpadów

Wzrost opłaty za odbiór odpadów w Katowicach od 1 lipca?

Wzrost kosztów bieżących, wysokie wymogi recyklingowe narzucone przez przepisy Unii Europejskiej (UE), podwyższenie stawek tzw. opłaty marszałkowskiej, nowe przepisy i regulacje dotyczące m.in. elektromobilności – to zdaniem Urzędu Miasta Katowice (UM) główne czynniki wpływające na możliwy wzrost opłaty za odbiór odpadów w stolicy woj. śląskiego. Magistrat zapowiedział, że na najbliższej sesji Rady Miasta radni podejmą decyzję w sprawie dofinansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku ze wzrostem od 1 lipca br. kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Wzrost opłaty za odbiór odpadów – decyzję podejmą radni

Przez ostatnie dwa lata stawki za odbiór odpadów utrzymywane były na stałym poziomie. Niestety, ze względu na niezależne od nas czynniki zewnętrzne związane ze znaczącym wzrostem kosztów, nie jest to już dłużej możliwe. Przepisy mówią o tym, że opłaty za odbiór śmieci mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie na ten cel, a system musi się bilansować. W praktyce oznacza to, że koszty usługi odbioru i zagospodarowania odpadów muszą być pokryte w całości z opłaty wnoszonej przez mieszkańców. Szukając najlepszego rozwiązania dla mieszkańców ogłosiliśmy przetarg na firmę, która będzie odpowiadała za gospodarowanie odpadami. Jedyną ofertę złożyła spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, czyli dotychczasowy operator. Warto podkreślić, że tym samym żadna z firm funkcjonujących na rynku w tej branży nie zaproponowała niższej stawki. Teraz to radni podejmą decyzję, czy będzie zgoda na kwotę oczekiwaną przez spółkę. Niestety innego wyjścia nie ma, a mieszkańców czeka zmiana miesięcznej stawki za odbiór odpadów. Ustalenie nowych stawek zostanie poprzedzone szczegółowymi wyliczeniami i analizami. Chcemy, aby system przetwarzania odpadów w Katowicach, który jest jednym z najnowocześniejszych w kraju, nadal działał tak dobrze, jak do tej pory – mówi Bogumił Sobula, pierwszy wiceprezydent Katowic.

Wzrost opłaty za odbiór odpadów efektem zwiększających się kosztów bieżących

Zmiany stawki wynikają z bieżących kosztów ponoszonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (MPGK). Wśród nich UM wylicza: wzrost płacy minimalnej – o 24,4% w porównaniu z 2019 r., a także podwyższenie standardów, m.in. recyklingowych wynikających z rozporządzeń UE. Przez dwa ostatnie lata dzięki powiększeniu m.in. taboru, zatrudnienia i liczby pojemników do selektywnej zbiórki, poziom segregacji odpadów w Katowicach wzrósł i wynosi ok. 40%. W 2025 r. jednak – jaj zaznacza magistrat – UE wymaga już 55% recyklingu, co oznacza konieczność poniesienia kolejnych nakładów m.in. na niezbędną infrastrukturę.

tab. 1. Stawki miesięcznych opłat na mieszkańca za odpady segregowane w wybranych miastach wojewódzkich

tab. 1. Stawki miesięcznych opłat na mieszkańca za odpady segregowane w wybranych miastach wojewódzkich

Wśród czynników kosztotwórczych UM wskazuje także na wzrost stawek opłaty za korzystanie ze środowiska – w przypadku tzw. stabilizatu oraz pozostałości w okresie 2019-2020 stawka ta wzrosła o 59%. Istotne są także zmiany prawne generujące dodatkowe koszty. Chodzi o regulacje dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, o przepisy związane z wymaganym udziałem pojazdów elektrycznych lub gazowych we flocie (do końca 2022 r. mają one stanowić 10% całej floty MPGK, a do 2025 r. – 30%, przy czym koszt jednej śmieciarki gazowej jest o 25% wyższy od standardowej) oraz wymogi dotyczące kontroli wizyjnej (koszt wykonania to ok. 670 tys. zł).

Wzrost opłaty za odbiór odpadów by utrzymać dotychczasowe standardy

Warto pamiętać, że Katowice zapewniają swoim mieszkańcom odbiór odpadów z większą częstotliwością niż w wielu innych miastach. Oprócz odpadów bieżących odbierane są także odpady wielkogabarytowe, budowlane, choinki oraz zużyte leki i baterie. Mieszkańcom przysługuje także raz w roku możliwość odbioru jednego tzw. big-bag’a z gruzem – co sprawia, że znacząco spadają koszty remontów. Ponadto dzięki inwestycjom o wartości 120 mln zł, Katowice dysponują także jednym z najnowocześniejszych zakładów przetwarzania odpadów w kraju – podkreśla magistrat. Według UM instalacja pozwala zabezpieczyć potrzeby mieszkańców, którzy przodują w woj. śląskim pod względem ilości wytwarzanych odpadów. W marcu rozpoczęła się budowa nowej hali hermetyzacji procesu stabilizacji odpadów biodegradowalnych. Wprowadzenie nowej stawki opłaty śmieciowej umożliwi utrzymanie oferowanych standardów gospodarki odpadowej.

tab. 2. Stawki miesięcznych opłat na mieszkańca za odpady segregowane w miastach wojewódzkich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

tab. 2. Stawki miesięcznych opłat na mieszkańca za odpady segregowane w miastach wojewódzkich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Wzrost opłaty za odbiór odpadów – problem nie tylko Katowic

Przy okazji miejscy urzędnicy zaznaczają, że rosnące koszty bieżące i zmiany opłat w stawkach to kwestia poruszana nie tylko w Katowicach. Inne miasta wojewódzkie, a także gminy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zostały także w ostatnim czasie zmuszone do wprowadzenia podwyżek za gospodarowanie odpadami. Na dowód tego magistrat zaprezentował dwie tabele przedstawiające odpowiednie dane.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama