Wzrost jakości produkowanych granulatów

Wzrost jakości produkowanych granulatów gumowych

Grupa Recykl poinformowała, że planuje inwestycje w zakładzie w Krośnie Odrzańskim, których celem jest wzrost jakości produkowanych granulatów gumowych. Spółka otrzymała ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) decyzję o dofinansowaniu w wysokości 5,1 mln zł w ramach kredytu technologicznego.

Zakładany budżet przedsięwzięcia, które ma zostać wykonane w latach 2021-2023, wynosi 11,4 mln zł. Realizacja inwestycji ma przynieść wzrost mocy produkcyjnych granulatów gumowych Grupy na poziomie ok. 10% (moce zakładu w Krośnie Odrzańskim wzrosną o 1/3).

Wzrost jakości produkowanych granulatów w wyniku wdrożenia samodzielnie opracowanych technologii

Wzrost jakości produkowanych granulatów

Planowana inwestycja dotyczy wdrożenia samodzielnie opracowanych technologii doczyszczania wytwarzanych granulatów gumowych. Z projektem wiąże się budowa nowych linii technologicznych w Krośnie Odrzańskim, co pozwoli na podwyższenie czystości wytwarzanych granulatów gumowych – podkreśla firma. Śladowe ilości zanieczyszczeń krzemionką oraz przypadkowe wtrącenia metalowe na nowych liniach będą w większym stopniu usuwane z wytwarzanych granulatów. To oznacza dalszy wzrost ich jakości, mającej znaczenie dla odbiorców produkujących wyroby podlegające m.in. obróbce w drodze cięcia (np. maty gumowe, podłogi) – tłumaczy Recykl.

Pozytywna wiadomość o dofinansowaniu przybliża nas do zrealizowania naszych najbliższych planów inwestycyjnych. Wysoka czystość granulatów jest krokiem w kierunku dalszego podnoszenia jakości, jak i ilości wytarzanych produktów, co może owocować wzrostem skali współpracy z obecnymi kontrahentami i pozyskaniem nowych odbiorców, zarówno w Polsce, jak i zagranicą, szczególnie perspektywicznych rynkach wschodnich – przekonuje Maciej Jasiewicz, wiceprezes Grupy Recykl.

Kredyt technologiczny na wzrost jakości produkowanych granulatów

W IV kwartale 2020 Grupa Recykl złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach działania 3.2.2. tzw. kredyt technologiczny. Formalny tytuł wniosku to: „Wdrożenie technologii wytwarzania granulatu gumowego o podwyższonej czystości w zakładzie Recykl Organizacja Odzysku S.A. w Krośnie Odrzańskim”. Wartość dofinansowania wyniesie 5,1 mln zł, a pozostała część zostanie pokryta ze środków własnych spółki.

Samodzielnie opracowane technologie to m.in. algorytmy zaawansowanej obróbki sygnałów w celu wykrywania wtrąceń metalowych i kamieni na etapie rozdrabniania zużytych opon oraz technologie rozdziału fluidalnego wspomaganego akustycznie – tłumaczy Recykl. Wysoka czystość granulatów jest jednocześnie krokiem w kierunku do wytwarzania kompozytów polimerowo-gumowych oraz gumy regenerowanej służącej do wytwarzania mieszanek kauczukowych zastępujących kauczuki świeże w produkcji gumowych wyrobów technicznych – dodaje firma.

Od 17 lat działamy na rynku i staramy się rokrocznie rozszerzać zarówno skalę działania i aspekty ilościowe, jak też zwiększać jakość oferowanych przez nas produktów. Dzięki m.in. samodzielnie opracowanym technologiom jesteśmy kluczowym graczem na rynku recyklingu zużytych opon w Europie Środkowo-Wschodniej. Opracowane przez nas technologie są przedmiotem zgłoszenia patentowego – dodaje Maciej Jasiewicz.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 2 x Grupa Recykl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny