Wzory do naśladowania

Gdańsk, Kraków, Lublin, Malbork, Nowy Dwór Mazowiecki i Puławy – to miasta-laureaci drugiej edycji konkursu ECO-MIASTO 2014. Jego organizatorem była Ambasada Francji w Polsce, we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajową Agencją Poszanowania Energii oraz firmami: Saint-Gobain, Schneider Electric i Renault Polska.
 
ekomiasto
 
W kategorii „mobilność zrównoważona” zwyciężyły Lublin i Malbork. Z kolei Gdańsk i Nowy Dwór Mazowiecki były najlepsze w obszarze efektywności energetycznej budynków. W dziedzinie gospodarki odpadami laureatami zostały Kraków i Puławy.
 
Najwięcej miast pretendowało do zwycięstwa w kategorii „gospodarka odpadami” (16). O połowę mniej miejscowości konkurowało w dziedzinie efektywność energetyczna, natomiast o tytuł eco-miasta w kategorii „mobilność zrównoważona” rywalizowało siedem samorządów.
 
W skład jury konkursu weszli niezależni eksperci w poszczególnych dziedzinach, m.in. przedstawiciele NFOŚiGW, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Gospodarki, reprezentanci KAPE oraz naukowcy i dziennikarze.
 
Ważnym elementem realizacji projektu były seminaria tematyczne. Spotkania te były okazją dla przedstawicieli samorządów do wymiany doświadczeń oraz poznania najlepszych międzynarodowych praktyk. Edycji ECO-MIASTO 2014 towarzyszyły trzy takie wydarzenia, odpowiadające tematyce kategorii konkursowych. Odbyły się one w Lublinie (gospodarka odpadami), w Gdańsku (mobilność zrównoważona) oraz w Zabrzu (efektywność energetyczna budynków).
 
Na podstawie: http://eco-miasto.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny