wysokości opłaty śmieciowej

Właściciele nieruchomości niezamieszkanych mogą składać deklaracje o wysokości opłaty śmieciowej

Urząd Miasta Ruda Śląska (UM) przekazał, że od 1 czerwca br. wszystkie nieruchomości niezamieszkane, których właściciele nie złożyli skutecznego oświadczenia o wyłączeniu się z miejskiego systemu gospodarki odpadami, ponownie do niego trafią. Właściciele takich nieruchomości mogą składać deklaracje o wysokości opłaty śmieciowej.

Gdzie można wypełnić deklaracje o wysokości opłaty śmieciowej??

Im wcześniej taka deklaracja będzie złożona, tym lepiej, gdyż pozwoli to na wyposażenie na czas nieruchomości w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów i uniknięcie przerwy w posiadaniu pojemników po rozwiązaniu indywidualnych umów z prywatnym przedsiębiorcą – zaapelował Jacek Morek, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Jak poinformował magistrat, deklaracje można wypełnić w pokoju 133, w głównym budynku UM. Druki deklaracji dostępne są też na stronie internetowej UM. Zamieszczono również informacje o wysokości stawek opłat za poszczególne wielkości pojemników. Odpady komunalne segregowane są w obrębie pięciu frakcji: odpady zmieszane, metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło oraz biomasa. Konieczne jest zadeklarowanie przynajmniej po jednym pojemniku lub – w przypadku niektórych frakcji – worku, na każdą z frakcji odpadów. Prawidłowo wypełnioną deklarację można złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca, wysłać na adres Urzędu Miasta lub przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP.

W przyszłym roku możliwa deklaracja pojemników 60 l. Kto z niej skorzysta?

Włączenie nieruchomości niezamieszkanych ponownie do miejskiego systemu gospodarki odpadami odbywa się na podstawie uchwały Rady Miasta z lipca 2023 r. Zaś od 1 czerwca 2024 r. będzie można zadeklarować pojemnik lub worek 60 l. Ma to pozwolić na zmniejszenie tzw. opłaty śmieciowej. Skorzystają właściciele nieruchomości, na których zatrudnionych jest do trzech osób. Będzie to możliwe również w przypadku organizacji pozarządowych, niebędącymi jednostkami albo organami administracji publicznej. Ich działalność nie może być jednak nastawiona na zysk.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu