Wyrzucanie zużytych baterii

Wyrzucanie zużytych baterii? Nie do „zwykłych śmieci”!

Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego jak szkodliwe jest wyrzucanie zużytych baterii, akumulatorów czy sprzętów elektronicznych do „zwykłych” śmieci i niestety wciąż to robi. Na problem zwraca uwagę firma GP ReCyko i dodaje, że te małe ogniwa, które dają energię po zużyciu, jeśli zostaną wyrzucone w nieodpowiednim miejscu, mogą stać się bardzo szkodliwe zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska przyrodniczego.

Wyrzucanie zużytych baterii szkodliwe dla ludzi i środowiska

Wspomniana firma postanowiła przypomnieć dlaczego nie warto wyrzucać ich do zwykłego kosza na śmieci oraz co można z nimi zrobić.

Na co dzień używamy wielu sprzętów zasilanych bateryjnie – od zabawek, przez przyrządy kuchenne po depilatory, szczoteczki do zębów czy piloty do telewizora. Firma zaznacza, że gdyby połączyć wszystkie baterie, które zużywane są w ciągu roku w Polsce, to sięgnęłyby one z Ziemi do Marsa.

Baterie mają jednak określoną żywotność i po jednorazowym wykorzystaniu stają się odpadem. Niestety, często nieodpowiednio zutylizowane, zanieczyszczają również naszą planetę i mogą stać się zagrożeniem dla ludzi, zwierząt i roślin. Baterie bowiem zawierają takie składniki jak ołów, kadm, nikiel i lit. Wszystkie te substancje są groźne dla zdrowia i mogą być przyczyną choroby szpiku kostnego, uszkodzenia wątroby, nerek, układu nerwowego, układu kostnego czy obrzęku płuc. Wyrzucenie baterii do zwykłego kosza na śmieci to nic innego, jak rozrzucanie wokół siebie trucizny – przekonuje firma i podkreśla, że wystarczy jedna źle zutylizowana bateria alkaliczna, by trwale skazić jeden metr sześcienny gleby. Z kolei jedna niewielka bateria guzikowa może zanieczyścić nawet 50 tysięcy litrów wody. Jak wskazuje badanie przeprowadzone na zlecenie GP ReCyko, aż jedna na dziesięć osób wyrzuca baterie do pojemnika na „zwykłe śmieci”! A to – wg firmy – oznacza miliony baterii rocznie!

Jak poprawić sytuację?

Firma podpowiada, jak można poprawić sytuację. Z jednej strony zamiast po jednorazowe baterie można sięgnąć po akumulatory wielokrotnego użycia, z których po naładowaniu można korzystać wielokrotnie, dlatego w perspektywie roku zostanie ich wykorzystanych dużo mniej. Tym samym zużywa się mniej cennych surowców na ich produkcję, ogranicza transport, a także redukuje się ślady wodny i węglowy. To rozwiązanie pozwala też minimalizować ryzyko skażenia wody i gleby. A przy okazji oszczędza również czas i domowy budżet, bo nie trzeba tak często kupować nowych zestawów baterii – uważa wspomniana firma. Z drugiej strony można zbierać zużyte baterie i akumulatory i odnosić je do specjalnych punktów zbiórki. Wtedy możliwe będzie odzyskanie nawet do 99,5% składników, z których są zbudowane. Ziemia pozostanie nieskazona, a cenne surowce zostaną ponownie wykorzystane.

Wyrzucanie zużytych baterii – jak robić to prawidłowo?

Firma przy okazji podkreśla, że oddawanie baterii do recyklingu nie jest tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać. Nie trzeba przecież zanosić ich do dedykowanych punktów zbiórki pojedynczo. Warto mieć w domu pudełko, do którego będzie się przez jakiś czas zbierać zużyte baterie i akumulatory (bo ich żywotność też kiedyś się kończy). Gdy uzbiera się dostateczną ich liczbę można je wyrzucić je do specjalnych pojemników ustawionych w sklepach, centrach handlowych czy w szkołach. Można to zrobić przy okazji zakupów, spaceru z czworonogiem czy zajęć szkolnych. Odbiór baterii jest też często organizowany za pośrednictwem punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. GP ReCyko

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny