Wymiana pojemników

Wymiana pojemników na elektroodpady w Białymstoku

W Białymstoku trwa wymiana pojemników na elektroodpady – poinformował Urząd Miejski w Białymstoku (UM). W różnych miejscach miasta stanęło już 20 nowych pojemników, które zastąpiły stare, zielone i mniej funkcjonalne.

Zmiany w systemie odbioru elektroodpadów

Magistrat podkreśla, że Białystok może poszczycić się posiadaniem najnowocześniejszego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Mimo to Miasto nieustannie dąży do poprawy jego efektywności – zarówno funkcjonalnej, jak i ekonomicznej. Z tego powodu właśnie w mieście wprowadza się zmiany w systemie odbioru elektroodpadów.

Miejscy urzędnicy zwracają uwagę, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE) zawiera szkodliwe substancje. Mogą one stanowić znaczne zagrożenie zdrowotne i negatywnie wpłynąć na stan środowiska. Dlatego prawo polskie i europejskie klasyfikuje je jako odpady niebezpieczne i nakazuje ich selektywne zbieranie.

W celu usprawnienia zbiórki elektroodpadów Białystok rozpoczął współpracę z firmą MB Recycling i Fundacją Odzyskaj Środowisko. We wrześniu ubiegłego roku doszło do zawarcia trójstronnej umowy o współpracy pn. „System Zbierania Elektrycznych Śmieci w Mieście Białystok”. Ma ona zapewnić efektywną gospodarkę pochodzącymi z gospodarstw domowych ZSEiE oraz odpadami baterii.

Wymiana pojemników w ramach zawartego porozumienia

W ramach tego porozumienia na terenie Białegostoku ustawia się obecnie specjalistyczne pojemniki w kolorze czerwonym. Jak zaznacza UM, wykorzystują one najnowsze zdobycze techniki w celu monitorowania i obsługi logistycznej. Do 17 stycznia br. rozstawiono 20 takich pojemników. Ta liczba będzie sukcesywnie zwiększana, a docelowo ma osiągnąć ok. 70 kontenerów. Zastąpią one obecnie używane zielone pojemniki, które są dewastowane, a ich zawartość wykradana. To powoduje konieczność ponoszenia coraz większych kosztów ich naprawy i zabezpieczenia. Wymiana pojemników na nowe, bardziej funkcjonalne, ma zakończyć się do 31 lipca 2023 r.

Nowy system będzie w całości finansowała firma MB Recycling i nie będzie on generował kosztów po stronie Miasta – przekonuje magistrat. Zebrane do pojemników odpady trafią do recyklingu w specjalistycznych zakładach zlokalizowanych w województwie świętokrzyskim i łódzkim.

Dodatkowo firma MB Recycling odbierać będzie duży, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. lodówki, pralki itp.) bezpośrednio z domów i mieszkań białostoczan. Aby zgłosić chęć oddania takich dużych elektroodpadów bezpośrednio z domu, mieszkańcy mogą kontaktować się z firmą MB Recycling.

Na podstawie www.bialystok.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama