Wykorzystanie fotopułapek

Wykorzystanie fotopułapek w Bydgoszczy – w lipcu minął rok

W lipcu minął rok od momentu, gdy w Bydgoszczy zainstalowane zostały fotopułapki – wskazała Straż Miejska w Bydgoszczy (SM). Nie licząc krótkiego okresu testowego, dokładnie 4 lipca 2022 r. takie urządzenia pojawiły się w różnych lokalizacjach na terenie miasta. W celu objęcia monitoringiem wielu rejonów i wyeliminowania miejsc, gdzie dzikie wysypiska powstają najczęściej, lokalizacje te co pewien czas są zmieniane. Jak zaznaczyła SM, wykorzystanie fotopułapek ma zminimalizować ten proceder i poprawić estetykę miasta.

Jakie efekty przyniosło wykorzystanie fotowpułapek w Bydgoszczy?

W efekcie środki przeznaczone na rzecz usuwania dzikich wysypisk można rozdysponować na inne działania – wskazała SM. Straż dodała, że koszty usunięcia porzuconych odpadów ponoszą mieszkańcy. Na ten cel trafia część środków z tzw. opłaty śmieciowej.

W okresie od 4 lipca do 31 grudnia 2022 r., dzięki zapisowi z fotopułapek, bydgoscy strażnicy miejscy ujawnili 12 przypadków pozbywania się odpadów niezgodnie z obowiązującymi przepisami. We wszystkich przypadkach sprawcy uprzątnęli pozostawione przez siebie odpady i zostali ukarani najwyższym mandatem, jaki w tym przypadku przewidują przepisy. Sięga on kwoty 500 zł. Łącznie w drugim półroczu 2022 r. strażnicy nałożyli 13 takich mandatów.

Natomiast w pierwszym półroczu 2023 r., dzięki zapisowi z fotopułapek, municypalni ujawnili 11 przypadków niezgodnego z prawem wyrzucania odpadów. W związku z tymi zdarzeniami nałożyli łącznie 10 mandatów po 500 zł i skierowali dwa wnioski o ukaranie do sądu.

Tak jak w poprzednim roku, powyższe interwencje dotyczyły zanieczyszczania terenów zieleni, okolic ogródków działkowych oraz miejsc przy pojemnikach na odpady. Wśród porzuconych nielegalnie śmieci znajdowały się zużyte opony i inne części samochodowe oraz odpady poremontowe i wielkogabarytowe. Porzucane były także kartony i odpady elektroniczne – wskazała SM.

Na podstawie strazmiejska.bydgoszcz.pl

fot. SM w Bydgoszczy

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu