Wykonanie kompostowni

Wykonanie kompostowni odpadów z dofinansowaniem

Urząd Miejski w Białymstoku (UM) poinformował jakiś czas temu, że miejska spółka P.U.H.P. LECH rozpoczyna nową inwestycję. Jej celem jest wykonanie kompostowni odpadów zielonych i bioodpadów. Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa m.in. dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych. Dofinansowanie pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Nie ustają w rozwijaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Zarząd spółki LECH podpisał 8 sierpnia br. umowy na dofinansowanie przez NFOŚiGW budowy kompostowni. Dzięki temu zostanie wykonana instalacja, która stanie na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach. Całkowita wartość tego projektu to prawie 41,8 mln zł. Dotacja bezzwrotna przyznana została w wysokości 9,9 mln zł, natomiast pożyczka preferencyjna – ponad 23 mln zł. Pożyczka będzie spłacana przez 15 lat – do września 2038 r. Pozostałe środki będą stanowić wkład własny spółki: ponad 1,1 mln zł – środki własne. Z kolei ponad 7,6 mln zł to środki własne w formie podatku VAT – podał UM.

Miasto nie ustaje w rozwijaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ten system od kilku lat uważany jest za wzorcowy w skali kraju. Co ważne, na tę i wcześniejsze inwestycje spółka Lech pozyskała dofinansowanie, bez czego byłoby trudno o zastosowanie tak nowoczesnych rozwiązań. Dzięki tym działaniom mieszkańcy Białegostoku mają najniższe opłaty za odbiór odpadów w Polsce – podkreślił Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Dofinansowanie na wykonanie kompostowni

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na wykonanie kompostowni selektywnie zbieranych odpadów zielonych i bioodpadów. Plany zakładają, że zostanie ona uruchomiona w 2025 r. Jej wydajność wyniesie do 25 tys. ton rocznie w celu wytworzenia produktu spełniającego parametry nawozu do stosowania przy uprawach. Efektem ekologicznym ma być ograniczenie masy składowanych odpadów oraz recykling odpadów zielonych i bioodpadów.

W zakładzie w Hryniewiczach funkcjonuje kontenerowa kompostownia typu KNEER. W 2022 r. przyjęła ona 19 tys. ton odpadów zielonych i 9 tys. ton bioodpadów. Dzięki budowie nowej kompostowni wydajność zakładu w tym zakresie wzrośnie dwukrotnie – podał magistrat.

Kompostownia będzie kolejną instalacją kompleksowego systemu gospodarki odpadami Białegostoku, którą realizuje miejska spółka LECH, ze wsparciem środków zewnętrznych. W latach 2010-2016 realizowane były dwa projekty z wykorzystaniem dotacji Unii Europejskiej – przypomniał UM. Magistrat zaznaczył, że dzięki nim w miejskim systemie funkcjonuje sortownia odpadów oraz instalacja termicznego przekształcania odpadów.

W tej ostatniej, dzięki spalaniu odpadów produkowana jest energia elektryczna i cieplna. To jedna z zaledwie dziewięciu funkcjonujących w Polsce tego typu instalacji.

Na podstawie www.bialystok.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu