Wydłużyć okres użytkowania

Wydłużyć okres użytkowania i opóźnić starzenie się sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Trzeba wydłużyć okres użytkowania i opóźnić starzenie się artykułów elektrycznych i elektronicznych. Według Europejskiej Agencji Środowiska (European Environment Agency – EEA) może to bowiem znacznie zmniejszyć ich wpływ na środowisko i klimat oraz przyczynić się do osiągnięcia celów Unii Europejskiej (UE) w zakresie ochrony środowiska i klimatu, a także gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Odziaływanie elektroniki na środowisko? Trzeba wydłużyć okres użytkowania i opóźnić starzenie! – wskazuje EEA

W opracowaniu EEA pt. „Konsumpcja Europy w gospodarce o obiegu zamkniętym: korzyści płynące z długotrwałej elektroniki” analizowane są możliwości zmniejszenia wpływu sprzętu elektronicznego na środowisko przyrodnicze i klimat, poprzez wydłużenie żywotności produktów, opóźnienie ich starzenia się, a także poprawę ich przydatności w modelach biznesowych GOZ.

Jak podaje EEA, każdego roku w UE zużywa się średnio ponad 18 kg produktów elektrycznych i elektronicznych na osobę. Tymczasem studia przypadków dotyczące smartfonów, telewizorów, pralek i odkurzaczy pokazują, że wszystkie tego typu produkty mają faktyczny średni czas życia, który jest co najmniej 2,3 roku krótszy niż planowany lub pożądany. Według EEA oznacza to, że istnieje duży potencjał wydłużenia żywotności tych produktów, np. przez ułatwienie korzystania z nich przez dłuższy czas, przez ponowne użycie, naprawy, a także regenerację lub recykling.

Wydłużyć okres użytkowania i opóźnić starzenie elektroniki – potrzebne zastosowanie modeli GOZ

Agencja podkreśla, że aby dłużej zachować wartość użytkową sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy opracować modele biznesowe GOZ, obejmujące m.in. odpowiednie projektowanie produktów, by zapewnić im długowieczność bądź możliwość łatwego poddania odzyskowi i procesom recyklingu, a także ponowne użycie i sam recykling.

Według EEA, w celu poprawy jakości sprzętu elektrycznego i elektronicznego pod kątem spełniania kryteriów GOZ podkreślono potrzebę wzmocnienia wymagań dotyczących ekoprojektowania produktów oraz poprawy możliwości ich naprawy i ponownego wykorzystania. Wśród narzędzi mających sprzyjać wydłużeniu cyklu życia omawianego rodzajów produktów EEA wymienia również rozszerzoną odpowiedzialność producenta (ROP).

Na podstawie www.eea.europa.eu

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny