Wyciek z porzuconych odpadów

Wyciek z porzuconych odpadów

Na terenie działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile (RDLP) stwierdzono wyciek z porzuconych odpadów. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (DGLP) poinformowała na swojej stronie internetowej, że w lesie pilskiego Nadleśnictwa Kaczory do gleby dostały się substancje z porzuconych tam odpadów. Jak podała w środę (7. sierpnia br.) GDLP, podjęto działania mające na celu ustalenie składu substancji, a także stwierdzenie czy skaziły one glebę i wody gruntowe.

Wyciek z porzuconych odpadów na terenie Nadleśnictwa Kaczory

Straż Leśna z Nadleśnictwa Kaczory została powiadomiona, że w miejscowości Dziembowo w bezpośrednim sąsiedztwie lasu znajdują się pojemniki z nieznaną substancją chemiczną. Na miejscu znaleziono pięć paletopojemników DPPL o pojemności 1000 litrów każdy, tzw. mauzery. Jednocześnie stwierdzono, że ze znalezionych zbiorników w stronę lasu wyciekła ropopochodna substancja.

W akcji 28 lipca – oprócz Straży Leśnej – brały udział również jednostki Powiatowej Straży Pożarnej w Pile, Ochotniczej Straży Pożarnej Kaczory, a także Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Piły, policja oraz inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile.

Jak się okazało, pojemniki porzucone w lesie nie były jedynymi, bowiem na terenie jednej z posesji w miejscowości Dziembowo znaleziono kolejne zbiorniki. Na terenie tej posesji znaleziono ponad 130 takich paletopojemników o pojemności 1000 l każdy, ponad 170 dwustulitrowych beczek, kilkadziesiąt pojemników o mniejszej pojemności, w których były odpady polakiernicze, głównie ropopochodne. Co więcej, stwierdzono, że z kilku pojemników wylano półpłynne odpady.

Powołując się na informacje prezentowane w lokalnych mediach, DGLP wskazuje, że ze zbiorników zostały usunięte wszystkie etykiety, które mogłyby pomóc w ustaleniu sprawców czynu.

Na miejscu wycieku zostały pobrane próbki do badań. jak podaje GDLP, w ciągu najbliższych dni powinny być znane dokładne wyniki, a tym samym będzie wiadomo, co trafiło do gruntu i czy substancja skaziła glebę oraz wody gruntowe.

Na podstawie www.lasy.gov.pl

fot. Damian Rolczak/RDLP w Pile

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

 

reklama