Wstępne konsultacje rynkowe

Wstępne konsultacje rynkowe dla ITPOK w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi (UM) informuje, że Miasto ogłosiło wstępne konsultacje rynkowe dla podmiotów, które mają doświadczenie w projektowaniu, budowie albo eksploatacji instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK). Magistrat dodaje, że zainteresowanie jest spore, przez co już dwukrotnie przesuwany był termin przyjmowania zgłoszeń od podmiotów, które chcą wziąć udział w konsultacjach – teraz kończy się 8 marca.

Wstępne konsultacje rynkowe dla ITPOK pomogą w podjęciu decyzji

Jak wskazuje UM, rozmowy z firmami specjalizującymi się w tego rodzaju inwestycjach obejmują zagadnienia ekonomiczne, finansowe i techniczne oraz brzegowe warunki dotyczące budowy i eksploatacji spalarni odpadów na podstawie wieloletniej umowy z miastem. Realizacja inwestycji ma się odbywać w partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP), którego założenie jest takie, że podmiot prywatny sfinansuje realizację inwestycji, ale brana jest też pod uwagę opcja pozyskania finansowania z zewnątrz.

Chcemy uzyskać diagnozę rynku obejmującą tego rodzaju inwestycje, wyniki konsultacji będą podstawą do podjęcia decyzji o budowie instalacji. Wielokrotnie mówiłam, że spalarnia co prawda nie jest jedynym remedium na spadek cen odpadów, ale ważnym elementem ich obniżenia. Polityka rządu jest tak nieudolna w tym zakresie, że samorządy muszą sobie same sobie radzić, aby chronić mieszkańców przed skutkami decyzji rządu – podkreśliła Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent miasta.

Wstępne konsultacje rynkowe dla ITPOK nie oznaczają, że zapadła decyzja o budowie spalarni

Łódzki magistrat wskazuje, że spalarnia ma powstać przy ul. Sanitariuszek, nieopodal Grupowej Oczyszczalni Ścieków, jej wydajność ma wynieść 150 tys. ton odpadów rocznie, a szacunkowy koszt realizacji inwestycji to 1 mld zł. Wstępny harmonogram prac zakłada uzyskanie decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej do końca czerwca 2022 r., rozstrzygnięcie przetargu do 30 czerwca 2023 r., a zakończenie robót budowlanych oraz towarzyszących instalacji – do końca 2026 r.

Ważne jest także, aby termiczne przetwarzanie odpadów przekształcić w energię cieplną oraz elektryczną, a instalacja ma służyć nie tylko Łodzi, ale także gminom ościennym. Istotne będzie również ustalenie ceny spalenia tony śmieci oraz to, aby miasto w tym partnerstwie miało głos decydujący – dodaje Piotr Bors, dyrektor departamentu Pracy, Edukacji i Kultury UM.

Jednocześnie magistrat zastrzega, że wstępne konsultacje rynkowe nie są jednoznaczne z decyzją o budowie instalacji i nie kolidują z takimi samymi planami inwestycyjnymi firmy Veolia.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu