Utylizacji paneli fotowoltaicznych

Współpraca na rzecz opracowania technologii utylizacji paneli fotowoltaicznych

Naukowcy z Politechniki Lubelskiej (PL) razem ze specjalistami z Enei Innowacje będą wspólnie uczestniczyli w projektach badawczo-rozwojowych dotyczących ograniczenia odpadów przemysłowych. Uczelnia i spółka z Grupy Enea podpisały umowę o współpracy. Jednym z wyzwań będzie opracowanie technologii utylizacji paneli fotowoltaicznych – zaznacza Enea.

Zagospodarowanie odpadów przemysłowych i opracowanie technologii utylizacji paneli fotowoltaicznych

Przedsiębiorstwo energetyczne podkreśla, że w ramach współpracy opracowywana zostanie technologia utylizacji paneli fotowoltaicznych oraz metoda zagospodarowania popiołów lotnych ze współspalania biomasy. Zostanie to osiągnięte w trosce o naturę i zgodnie z wytycznymi środowiskowymi. Rozwiązania technologiczne uzyskane w wyniku ukierunkowanych w tym zakresie prac badawczo-naukowych przyczynią się do poprawy jakości środowiska przyrodniczego – podkreśla Enea i dodaje, że celem jest wykorzystanie odpadów przemysłowych tak, aby móc je powtórnie zagospodarować w procesach produkcyjnych. Umowę o współpracy w tym zakresie podpisał prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej oraz Jacek Dziuba, prezes Enei Innowacje.

Politechnika Lubelska jest uczelnią techniczną i komercjalizacja badań naukowych to kierunek, w którym powinniśmy podążać. Mam nadzieję, że podpisana dzisiaj umowa o współpracy ze spółką z Grupy Enea przyniesie wymierne korzyści naszej uczelni oraz polskiej gospodarce w postaci wdrożenia w przemyśle wypracowanych rozwiązań – stwierdził prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater.

Jeden z efektów końcowych współpracy: opracowanie technologii utylizacji paneli fotowoltaicznych

Rolę i znaczenie powtórnego zagospodarowania odpadów i urządzeń przemysłowych podkreślali również przedstawiciele Grupy Enea. – Sektor OZE wymaga ciągłego rozwoju w oparciu o najnowocześniejsze technologie, co pozwoli w przyszłości jeszcze lepiej wykorzystać jego potencjał. Równocześnie naszym zadaniem jest też dbanie o środowisko naturalne i poszukiwanie rozwiązań, które spełniają kryteria gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zagospodarowania wyeksploatowanych urządzeń, gdy zostaną zastąpione nowocześniejszymi technologiami. Jestem przekonany, że współpraca Enei Innowacje i Politechniki Lubelskiej przyniesie nowatorskie rozwiązania wspierające rozwój OZE w Polsce – powiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Naszym celem jest uzyskanie efektu końcowego w postaci wykreowania, wdrożenia i stosowania innowacji w obszarze szeroko rozumianej energetyki, dedykowanych m.in. liniom biznesowym i spółkom z Grupy Enea. Jestem przekonany, że taką możliwość da nam nawiązanie współpracy z Politechniką Lubelską i jej naukowcami – podkreślił prezes Dziuba.

Na podstawie media.enea.pl

fot. Enea

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny