Wspólne działania

Przedstawiciele władz Ostrowi Mazowieckiej, Straży Pożarnej, Sanepidu oraz Nadleśnictwa spotkali się 9 kwietnia br., aby rozmawiać o problemie wciąż dla wielu uciążliwym – „dzikich wysypiskach śmieci” w lasach. W trakcie dyskusji podjęto decyzję o powołaniu komisji, która na roboczo zajmie się problemem zanieczyszczeń i tworzeniem rozwiązań zapobiegania im.
 
ostrów mazowiecka
 
Piotr Uścian-Szaciłowski, nadleśniczy, wskazał, że najwięcej „dzikich wysypisk” w lasach powstaje w weekendy. Na łąkach, w przydrożnych rowach i na skraju lasów znajdują się najczęściej odpady przemysłowe oraz z gospodarstw domowych. Jeśli sprawca zanieczyszczeń nie zostanie wykryty, do usunięcia odpadów zobowiązany jest właściciel działki leśnej. W przypadku Lasów Państwowych jest to Nadleśnictwo.
 
Z kolei przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zauważył, że dużym problemem jest ustalenie granic działek oraz ich właścicieli, co uniemożliwia egzekwowanie uprzątania lasów. Tamtejsza Straż Pożarna każdego roku dokonuje przeglądu lasów, a w przypadku wykrycia „dzikich wysypisk” wydaje decyzję zobowiązującą właściciela lasu do ich uprzątnięcia.
 
Powinniśmy zrobić wszystko, by pomóc oczyścić prywatne działki leśne – powiedział burmistrz Jerzy Bauer. – Raczej nikt nie zanieczyszcza własnej posesji. Trzeba szukać rozwiązań problemu, a nie karać właścicieli działek.
 
W tym momencie padła propozycja utworzenia specjalnej komisji, która na bieżąco będzie monitorowała ilość i częstotliwość pojawiania się nielegalnych wysypisk w lasach. Być może w ten sposób uda się znaleźć rozwiązanie dla tej problematycznej kwestii. – Warto, byśmy byli konsekwentni w naszych postanowieniach –powiedział nadleśniczy. – Musimy wspólnie działać, w pojedynkę nic nie zrobimy.
 
Wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni, że należy zadbać o czystość lasów przez wspólną pracę.
 
Tags

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama