Wsparcie na usunięcie azbestu

Wsparcie na usunięcie azbestu

Urząd Miasta Włocławek (UM) poinformował, że ruszył nabór wniosków o dofinansowanie usunięcia azbestu.

W ramach dofinansowania istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia na pokrycie kosztów robót związanych z demontażem, zebraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie nieruchomości osób fizycznych.

Wsparcie na usunięcie azbestu – włocławski magistrat czeka na wnioski

Jak podaje UM, o dofinansowanie robót mogą ubiegać się osoby, które na swoich nieruchomościach posiadają wyroby zawierające azbest, ujęte w inwentaryzacyjnej wyrobów azbestowych sporządzonej dla Włocławka.

Włocławski magistrat zaznacza, że kwota dofinansowania przedsięwzięcia może stanowić do 80% kosztów kwalifikowanych. Należą do nich koszty dotyczące demontażu, transportu, zbierania (wyrobów wcześniej zdemontowanych) i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Jednocześnie należy pamiętać, że wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości! W ramach zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nie będzie także wspierana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których zostanie usunięty azbest. Ponadto dotacje mogą być udzielane na inwestycje, które nie zostały wszczęte lub zakończone przed złożeniem wniosku oraz zawarciem umowy z Miastem Włocławek.

Na wnioski o udzielenie dotacji UM będzie oczekiwać do 29 marca 2019 r. O otrzymaniu dotacji osoby zakwalifikowane do jej przyznania zostaną powiadomione pisemnie.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Włocławek

fot. sozosfera.pl

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny