Wzrost wskaźnika recyklingu odpadów dzięki inwestycjom MZO w Wołominie

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) umożliwi inwestycje Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania w Wołominie (MZO). Chodzi o rozbudowę kompostowni, instalacji recyklingu tworzyw sztucznych, a także węzła przetwarzania odpadów wielkogabarytowych w Starych Lipiach (gmina Wołomin). Pieniądze pochodzą z drugiej części programu „Racjonalna Gospodarka Odpadami”. Jak podaje NFOŚiGW, ww. działania w sposób znaczący przyczynią się do poprawy sytuacji w zakresie przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie. Mają też doprowadzić do wzrostu gminnego poziomu wskaźnika recyklingu odpadów.

Co zaplanowano w ramach inwestycji?

Zakres działań obejmie modernizację i rozbudowę instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie – kompostowni. Elementem przedsięwzięcia będzie także budowa instalacji wytwarzania granulatu tworzyw sztucznych i recyklingu selektywnie zebranych surowców wtórnych. Przewidziano też utworzenie w zakładzie węzła przetwarzania odpadów wielkogabarytowych. W ramach działań zaplanowano również pozyskanie niezbędnego, specjalistycznego sprzętu tj. ładowarki, rozdrabniacza i hakowca do kontenerów. Zakupiona ma zostać także śmieciarka do zbiórki odpadów do kompostowania.

Celem – podniesienie wskaźnika recyklingu odpadów

Narodowy Fundusz podkreśla, że obecna infrastruktura związana z gospodarką odpadami na terenie objętym projektem jest niewystarczająca. Kompostownia nie jest wystarczająco wydajna, by przyjąć całość wytwarzanych odpadów zielonych oraz innych odpadów organicznych zbieranych selektywnie. Inwestycja ma zapewnić kompostowni zdolności przerobowe na poziomie 15 tys. ton rocznie.

Natomiast rozbudowany komponent do recyklingu tworzyw sztucznych równocześnie będzie wytwarzać granulat, a co za tym idzie – z odpadów będzie otrzymywany produkt. Jak podaje NFOŚiGW, instalacja będzie posiadała zdolności przerobowe na poziomie 5 tys. ton rocznie. Wpłynie to na zmniejszenie ilości składowanych odpadów z tworzyw sztucznych. W konsekwencji realizacja projektu, obok uzupełnienia istniejącego systemu i zapewnienia nowoczesnej infrastruktury przetwarzania odpadów, umożliwi także zmniejszenie kosztów utylizacji i transportu odpadów.

Umowę o dofinansowanie projektu na kwotę ponad 44,1 mln zł pożyczki z programu „Racjonalna Gospodarka Odpadami, Cz. 2  Instalacje gospodarowania odpadami” podpisano w styczniu br. przez przedstawicieli NFOŚiGW i MZO.

Na podstawie www.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu