wprowadzenia systemu kaucyjnego

Dyskusje dotyczące wprowadzenia systemu kaucyjnego

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot przekazała informację o posiedzeniu podkomisji do spraw monitorowania gospodarki odpadami. Spotkanie dotyczyło wprowadzenia systemu kaucyjnego. Ponadto, w przekazanej informacji, organizacja wskazała też, że 88% Polaków widzi potrzebę wprowadzenia odpłatnych opakowań.

88% mieszkańców Polski chce wprowadzenia systemu kaucyjnego

W ostatnich latach w Polsce wytwarzano średnio ponad 350 kg odpadów na osobę rocznie. Jedną czwartą z nich poddawano recyklingowi podała Pracownia. Świadomość polskiego społeczeństwa dotycząca dbania o środowisko przyrodnicze wzrasta. Wykazały to badania przeprowadzone w 2022 r dla PAP. Wynika z nich, że 88% mieszkańców Polski chce wprowadzenia systemu kaucyjnego. Takie systemy działają w 13 europejskich państwach. Są to: Szwecja, Islandia, Finlandia, Norwegia, Dania, Niemcy, Estonia, Chorwacja, Holandia, Litwa, Malta, Łotwa i Słowacja. W 14 kolejnych krajach prowadzone są prace nad uruchomieniem podobnych systemów.

Bez wprowadzenia systemu kaucyjnego nie będzie również możliwe wypełnienie recyklingowych celów unijnych stwierdziła organizacja.

Polska wciąż nie dołączyła do krajów, które wprowadziły system kaucyjny, pomimo wyraźnego sygnału społeczeństwa, że system taki jest nam potrzebny. I to potrzebny jak najszybciej. Jakiekolwiek opóźnienia będą ze szkodą dla ludzi i środowiska. Naprawdę nie mamy czasu do stracenia skomentował Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

System kaucyjny ruszy w roku 2025?

Projekt ustawy dotyczący systemu kaucyjnego wpłynął do sejmu w zeszłym roku. Został przegłosowany i podpisany przez prezydenta w sierpniu 2023 r. Nowy rząd przed rozpoczęciem wdrożenia stwierdził konieczność wprowadzenia poprawek, mających na celu uszczelnienie systemu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewniło, że system kaucyjny wystartuje w 2025 r.

W każdej gminie będzie musiał powstać co najmniej jeden punkt odbierania opakowań i odpadów opakowaniowych. Ma to ułatwić zwrot objętych systemem opakowań. Ministerstwo przychyliło się do argumentacji, że w przypadku wyznaczenia zbyt wysokiej kaucji szok cenowy dla klientów, związany ze znaczącym wzrostem ceny produktu, byłby zbyt duży i w konsekwencji konsumenci mogliby odmawiać sobie danego napoju. Kaucja dla opakowań z tworzyw sztucznych i puszek metalowych wynosić będzie zatem 0,5 zł. Zaś dla opakowań szklanych – 1 zł.

Gminy mają otrzymać pieniądze z opłat na uprzątanie terenów, co wynikać ma z przepisów dotyczących jednorazowych tworzyw sztucznych. Pieniądze te będą dodatkowym zastrzykiem dla budżetów gmin w ramach środków na zagospodarowanie odpadów. Dotychczas to gminy pokrywały całkowite koszty sprzątania z opłat za odpady komunalne.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu