Wola współpracy

Przedstawiciele konsorcjum FB Serwis spotkali się z prezesami spółdzielni mieszkaniowych z czterech poznańskich sektorów, by omówić warunki świadczenia usług odbioru odpadów. Spotkanie odbyło się 8 października br. z inicjatywy Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
 
Jak zapewnił Dariusz Adamek, dyrektor FB Serwis, konsorcjum zajmie się bezpośrednio odbiorem odpadów z Grunwaldu i Rataj. Natomiast pozostałe dwa sektory będą obsługiwali podwykonawcy. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Obornik przejmie Winogrady, natomiast na Piątkowie pozostanie firma Altrans. Zapowiedział także, że konsorcjum będzie dostosowywać częstotliwość odbioru odpadów z poszczególnych osiedli do rzeczywistych potrzeb.
 
W dyskusji był również czas na przedstawienie obaw spółdzielców i zagrożeń związanych z koniecznością wymiany tysięcy pojemników w okresie świątecznym (konsorcjum zacznie odbierać odpady od 1 stycznia 2015 r.). Spółdzielcy zadeklarowali pomoc w przeprowadzeniu tej złożonej operacji logistycznej. Jej harmonogram zostanie doprecyzowany podczas kolejnych bezpośrednich spotkań przedstawicieli FB Serwis i jego podwykonawców z zarządami spółdzielni i kierownikami poszczególnych osiedli. Zgodnie podkreślono wolę współpracy w opracowaniu optymalnego harmonogramu wymiany pojemników oraz zapewnieniu mieszkańcom wysokiego poziomu usług.
 
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu