Wokół odpadów

W dniach 15-16 września br. w Bydgoszczy odbyła się konferencja Unii Metropolii Polskich ds. Odpadów Komunalnych. To już 11 edycja tego spotkania. Tym razem uczestnicy konferencji dyskutowali na temat prowadzonych w Polsce inwestycji spalarniowych.
 
UMP
 
Oprócz tego obrady oscylowały wokół zagadnień związanych z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uwarunkowań prawnych funkcjonowania zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych czy efektów pierwszego roku działania nowego systemu gospodarki odpadami.
 
Na podstawie: www.pronatura.bydgoszcz.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny