Wojewoda czuwa

Wojewoda Lubuski polecił wzmożoną czujność wobec kwestii związanych z gospodarką odpadami w województwie. Niepokój wojewody wzbudziły doniesienia o braku pojemników na największym gorzowskim osiedlu. Odpady trafiały bowiem do altan śmietnikowych oraz w lokalizacje, gdzie dotychczas stały pojemniki. W niektórych miejscach utworzyły się wręcz hałdy worków ze śmieciami.
halda odpadow
 
Wobec powyższego wojewoda nawiązał współpracę z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym. Oba organy przeprowadziły kontrole w Gorzowie Wlkp.
 
Na podstawie: www.lubuskie.uw.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu