Wnioski o zmianę zezwoleń odpadowych

Wnioski o zmianę zezwoleń odpadowych – coraz mniej czasu!

5 marca 2020 r. upływa termin na złożenie wniosków o zmianę zezwoleń na zbieranie albo przetwarzanie oraz na zbieranie i przetwarzanie odpadów, a także na zmianę pozwoleń na wytwarzanie odpadów i pozwoleń zintegrowanych, uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów – przypomina Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ).

Wnioski o zmianę zezwoleń odpadowych – czas tylko do 5 marca br.

Świętokrzyski urząd marszałkowski wskazuje, że 1 września 2019 r. w życie weszły przepisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2019 r. poz. 1579). Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez ten akt prawa, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów, są obowiązani do 5 marca br., złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji do właściwego organu, tj. marszałka województwa albo starosty.

Jednocześnie UMWŚ zwraca uwagę, że jeżeli posiadacz odpadów we wskazanym terminie nie złoży wniosku spełniającego wymagania, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r. poz. 1592 ze zm.) ww. zezwolenia i pozwolenia wygasają.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWŚ

fot. sozosfera.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu