Wielomilionowa inwestycja

Na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Suchym Lesie k. Poznania powstanie instalacja do odzysku odpadów biodegradowalnych o przepustowości 30 tys. Mg/rok. Całkowity koszt inwestycji przekracza 70,3 mln zł, jednak beneficjent uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości: 21,3 mln zł.
 
W ramach projektu zrealizowana zostanie instalacja fermentacji suchej odpadów zbieranych selektywnie z segmentem energetycznego wykorzystania biogazu oraz instalacja kompostowania intensywnego w systemie zamkniętym odpadów powstałych po procesie fermentacji i odpadów zielonych zbieranych selektywnie z późniejszym dojrzewaniem odpadów w pryzmach pod wiatą.
 
Umowę dotacyjną sygnowali przedstawiciele Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 
Na podstawie: www.wfosgw.poznan.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu