Wiecha na poznańskiej spalarni

Poznańska Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych rośnie w oczach. Pół roku od rozpoczęcia budowy wzniesiono już najwyższy z projektowanych budynków. Na szczycie hali kotła, liczącej 43,45 m wysokości, zgodnie z budowlanym obyczajem, pojawiła się wiecha.
 
Prace przy stawianiu potężnego obiektu prowadzono bez wytchnienia. W ciągu jednej doby zużywano 130 m3 betonu, podnosząc szalunek, a wraz z nim poziom budowli o 2 m na dobę.
 
Dotychczas przy budowie poznańskiej spalarni wykorzystano ponad 12,3 tys. m3 betonu i 2 tys. ton stali, co stanowi ponad 65% konstrukcji żelbetowych całej budowy. Przy budowie pracuje średnio 260 osób, a w najbardziej „gorącym” okresie, kiedy rozpocznie się montaż wyposażenia technologicznego, załoga podwoi się do 430 osób.
 
Budowa ma zostać sfinalizowana w pierwszym kwartale 2016 r. SITA Zielona Energia – wykonawca inwestycji – realizuje obiekt w formule partnerstwa publiczno-prywatnego wraz z Miastem Poznań, które wspólnie z ośmioma gminami, należącymi do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, dostosowuje system gospodarki odpadami do obowiązujących przepisów zarówno krajowych, jak i unijnych.
 
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu