Więcej energii z odpadów

Więcej energii z odpadów w Krakowie

Urząd Miasta Krakowa (UM) na swojej stronie Magiczny Kraków podał informację dotyczącą działania tamtejszego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO), zwanego Ekospalarnią.

Jak zaznacza krakowski magistrat, dzięki bardziej ujednoliconemu składowi odpadów i optymalizacji pracy instalacji wzrasta produkcja energii, z której część jest zaliczana do energii ze źródeł odnawialnych.

Odzysk ciepła ze spalin pozwoli uzyskać więcej energii z odpadów

Krakowski UM zwraca uwagę, że w związku z wprowadzonym nowym sposobem segregacji odpadów oraz dobrą współpracą z zarządzającym systemem gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie, strumień odpadów trafiający do ZTPO został ujednolicony. Wpływa to znacząco na stabilność pracy spalarni i zwiększenie produkcji energii. Jednak jak podkreśla UM, optymalizacja to nie jedyny sposób na zwiększenie produkcji energii w instalacji.

Aby uzyskać więcej energii cieplnej i elektrycznej, znacznie podnieść sprawność energetyczną Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów, ograniczyć zużycie wody potrzebnej do procesu technologicznego oraz jeszcze bardziej ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery, Zarząd KHK S.A. prowadzi prace związane z analizą techniczną, inwestycyjną i środowiskową instalacji odzysku ciepła ze spalin – mówi Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego (KHK). Według szefa KHK, układ odzysku ciepła ze spalin jest sprawdzonym rozwiązaniem technicznym. W Europie, głównie w krajach skandynawskich, pracuje kilkadziesiąt podobnych systemów, a w Polsce funkcjonują co najmniej trzy instalacje odzysku ciepła z kondensacji pary zawartej w spalinach. – Ponieważ realizacja projektu jest rozważana w perspektywie kilku najbliższych lat, będziemy starać się pozyskać na tę inwestycję środki zewnętrzne – dodaje prezes Trzmiel.

Na podstawie krakow.pl

fot. KHK/krakow.pl

reklama

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny