Więcej dzikich wysypisk

Więcej dzikich wysypisk w Łodzi na wiosnę

W okresie przedwiosennym w Łodzi pojawia się coraz więcej dzikich wysypisk i zaśmieconych terenów. Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK) Urzędu Miasta Łodzi (UM) podkreśla, że wraz ze Strażą Miejską w Łodzi (SM) na bieżąco starają się je likwidować.

Więcej dzikich wysypisk na wiosnę

Na wiosnę w Łodzi niestety pojawia się bardzo dużo dzikich wysypisk śmieci. Takie miejsca nie biorą się znikąd. Ktoś te śmieci wyrzuca, a za ich posprzątanie płacą łodzianie. Uprzątnięcie małego, zaśmieconego terenu kosztuje 5 tysięcy złotych. To są przecież nasze wspólne pieniądze, które moglibyśmy przeznaczyć na inne cele związane z czystością. Dlatego apelujemy do łodzian, by zwracali uwagę, gdy ktoś wyrzuca śmieci w miejsca niedozwolone i jeśli je zauważy taką sytuację, prosimy o zgłoszenia – powiedział Piotr Bors, dyrektor Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury UM. – Niestety bywa tak, że my też potrzebujemy czasu, by uprzątnąć taki teren. Jeśli należy do miasta, to staramy się to robić na bieżąco. Jeśli jednak śmieci znajdują się na terenie prywatnym, musimy ustalić właściciela i wezwać go do sprzątnięcia. Chciałbym, abyśmy wszyscy zadbali, by porządek w mieście był naszym wspólnym celem – dodał dyrektor.

Więcej dzikich wysypisk, choć ich tworzenie zagrożone karami

Na nielegalnych wysypiskach zalegają różnego rodzaju odpady – od tych wielkogabarytowych po drobne śmieci – tłumaczy UM. Zamiast pozbywać się ich, wyrzucając w niedozwolone miejsca, można je zawieźć do Punktów Selektywnej Zbiórki Komunalnej, które w Łodzi znajdują się w trzech miejscach: przy ul. Zamiejskiej 1, Granicznej 2 i Jana Kasprowicza 10 – dodaje magistrat.

Jeśli mieszkamy w okolicy, w której występuje problem dzikich wysypisk, prosimy o informację. Podobnie, gdy widzimy, że ktoś pozbywa się odpadów w sposób nielegalny, wystarczy zgłosić ten fakt do Straży Miejskiej. Posiadamy instrumenty prawne, które umożliwiają nam dotarcie do sprawcy i ukarania go mandatem w wysokości do 500 zł. W zależności od charakteru odpadów, jeśli podlegają one prawu o odpadach, kary mogą być jeszcze wyższe. Jeśli rozmiar zaśmiecenia przekracza 500 zł, to możemy skierować sprawę do sądu, a wtedy kara może być dziesięciokrotnie wyższa – powiedział Marek Marusik z Wydziału Dowodzenia SM.

300 osób ukaranych mandatem w ubiegłym roku

W ubiegłym roku łódzka SM za zaśmiecanie ukarała mandatem 300 osób, złapanych na gorącym uczynku. Dotyczyło to zarówno wykroczeń związanych z tworzeniem dzikich wysypisk, jak i podrzucaniem odpadów wielkogabarytowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych czy śmiecenie na ulicy. W tym roku strażnicy, już ponad 100-krotnie ujawnili sprawców zaśmiecania i 41 osób zostało ukaranych mandatami – wylicza UM.

Do ujawniania osób, które wyrzucają odpady w niedozwolone miejsca i sądzą, że są bezkarni SM używa fotopułapek. Sprzęt ten przystosowany jest do działania zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Uruchamia się samoczynnie, gdy zarejestruje ruch. W ciągu dwóch tygodni potrafi zrobić nawet do 7 tys. zdjęć, które później strażnicy miejscy przeglądają i na ich podstawie identyfikują osoby, wyrzucające śmieci i tworzące dzikie wysypiska. Ale to nie jedyny sposób na łapanie sprawców – zaznacza magistrat.

Z inicjatywy mieszkańców, Oddział Łódź-Widzew Straży Miejskiej w Łodzi zapewnia dodatkowe patrole na osiedlu Olechów-Janów, których zadaniem, oprócz zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa, są kontrole sanitarne. Jeśli znajdziemy zaśmiecony teren, ustalamy jego właściciela i obligujemy do uprzątnięcia. Współpracujemy też z radami osiedli i mieszkańcami, którzy wskazują nam zaśmiecone miejsca – dodał Krzysztof Krzesiński, z-ca Naczelnika Oddziału Dzielnicowego Łódź-Widzew SM.

Gdzie zgłaszać dzikie wysypiska?

Przy okazji UM przypomina, że dzikie wysypiska można zgłaszać do Oddziału Oczyszczania Miasta WGK, pod numerem telefonu 42 638 54 53 i do SM pod numerem 986. Zgłoszenia można też wysyłać drogą e-mailową na adresy ww. jednostek, zaś specjalnie dedykowany zadaniu jest adres: czystosc@uml.lodz.pl.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. www.lodz.pl

Piotr Strzyżyński

Piotr Strzyżyński

Absolwent kierunku geografia (specjalność kształtowanie i ochrona środowiska) na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez długi czas współredagujący, a następnie prowadzący miesięcznik pt. „Przegląd Komunalny”. Obecnie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, z głównym jej przejawem – portalem sozosfera.pl.
e-mail: piotr.strzyzynski@sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama