Składanie sprawozdań odpadowych

Więcej czasu na składanie sprawozdań odpadowych

W miniony piątek, 31 stycznia 2020 r., weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2020 r. poz. 150), w zakresie dotyczącym prowadzenia ewidencji i składania sprawozdań w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Nowelizacja ustawy wprowadziła przesunięcie (do 30 czerwca 2020 r.) terminów na złożenie sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019 w wersji elektronicznej.

Składanie sprawozdań odpadowych albo w BDO albo w wersji papierowej

Zmiana prawa dopuszcza równoległe prowadzenie ewidencji w BDO oraz w formie papierowej do 30 czerwca 2020 r., o ile przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w tej formie. To rozwiązanie wymagać będzie od kierowcy pojazdu przewożącego odpady posiadanie przy sobie odpowiednich dokumentów w formie papierowej lub ich kopii. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że najpóźniej do 31 lipca 2020 r. będą mieli czas, aby dokumenty wystawione do 30 czerwca 2020 r. w formie papierowej wpisać do systemu BDO.

Warto przy tym pamiętać, że rozwiązanie wprowadzone nowelizacją przepisów nie ogranicza możliwości działania przedsiębiorcom, którzy dostosowali już swoje działania do prowadzenia ewidencji w sposób elektroniczny, za pośrednictwem BDO.

Nowelizacja ustawy doprecyzowuje również sytuację, w której następuje awaria po stronie administratora BDO w sposób uniemożliwiający sporządzanie dokumentów w formie elektronicznej. W takiej sytuacji dopuszcza się wystawianie dokumentów ewidencji w formie papierowej lub elektronicznej poza systemem BDO w czasie trwania awarii. Kierowca transportujący odpady musi pamiętać o posiadaniu przy sobie wersji papierowej KPO lub KPOK. Po usunięciu awarii i przywróceniu funkcjonalności bazy przedsiębiorcy będą zobowiązani do uzupełnienia dokumentacji w BDO nie później, niż w terminie 30 dni.

Na podstawie lbrmedia.prowly.com

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama