Wiadomo, jak będzie wyglądała Ekociepłownia w Olsztynie

Na początku grudnia 2015 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie zaprezentowało trzy koncepcje architektoniczne nowej olsztyńskiej Ekociepłowni. Przez 16 dni trwał plebiscyt na wybór jednej z nich. Głosy mieszkańców zliczono 30 grudnia ub.r.
 
Najwięcej głosów zyskała koncepcja nr 3, zaprezentowana przez Biuro Architektoniczne Maciej Powązka (2.769 głosów).
 
Przedmiotem przedsięwzięcia realizowanego przez MPEC jest budowa, zarządzanie i eksploatacja instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej powstałej w wyniku przetworzenia odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projekt planowany jest na 30 lat. W ciągu pierwszych pięciu lat prowadzone będą prace przygotowawcze, projektowe i budowlane. Na kolejne 25 lat przewidziano eksploatację i zarządzanie infrastrukturą. Przyjęte dla budowy instalacji rozwiązanie techniczne bazuje na technologii kotła rusztowego, spalającego ok. 100 tys. ton frakcji palnej odpadów komunalnych rocznie. Będzie to rozwiązanie dedykowane dla uprzednio przetworzonych odpadów komunalnych, z których odzyskane zostaną surowce wtórne. W zakres zadania wchodzi również dokonanie modernizacji Ciepłowni Kortowo, w celu przystosowania jej do spełnienia nowych standardów środowiskowych. Nowa instalacja wraz z Ciepłownią Kortowo w pełni pokryją zapotrzebowanie mieszkańców Olsztyna na ciepło.
 
Tags

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama