Dofinansuje system przeciwpożarowy

WFOŚiGW w Szczecinie dofinansuje system przeciwpożarowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW) poinformował, że dofinansuje system przeciwpożarowy w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie oraz w miejscach składowania odpadów w Koszalinie. Beneficjentem jest koszalińskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (PGK).

WFOŚiGW w Szczecinie kwotą 1,95 mln zł pożyczki dofinansuje system przeciwpożarowy zakładzie odzysku odpadów

Szczeciński WFOŚiGW podkreśla, że gromadzone zmieszane odpady komunalne oraz surowce wtórne, ze względu na swój skład, stwarzają potencjalne zagrożenie pożarowe. By uniknąć związanego z tym ryzyka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie przy wsparciu finansowym Funduszu, zamontuje system kamer, który pozwoli na bieżąco kontrolować miejsca magazynowania i składowania odpadów. Natomiast w hali mechanicznej obróbki odpadów zostanie zamontowany system klap dymowych, co zwiększy odporność ogniową hali, a projekt zakłada też montaż działka wodno-pianowego wraz z niezbędną armaturą.

Według informacji podanej przez WFOŚiGW w Szczecinie, koszt realizacji dofinansowanego zadania, które zatytułowane jest „Podniesienie stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.” sięgnie prawie 2,2 mln zł, z czego niemal 1,95 mln zł to pożyczka z możliwością częściowego umorzenia udzielona przez WFOŚiGW w Szczecinie.

Na podstawie www.wfos.szczecin.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama