Kompostując bioodpady

We Wrocławiu można zaoszczędzić kompostując bioodpady

120 zł rocznie będzie można zaoszczędzić we Wrocławiu, kompostując bioodpady. Z jednej strony to realne oszczędności dla mieszkańców, a z drugiej – zachęta do korzystania z kompostowników. Te bezpłatnie użycza wrocławianom Urząd Miejski Wrocławia (UM). Magistrat zaznaczył, że uchwała w sprawie ulgi trafi na majową sesję Rady Miejskiej Wrocławia.

Kompostując bioodpady można liczyć na ulgę w opłacie

Miejscy urzędnicy przypomnieli, że dotychczas również obowiązywała ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku kompostowania bioodpadów. Była ona dostępna dla nieruchomości z zabudową jednorodzinną i wynosiła 1 zł miesięcznie. Jeśli uchwała w tej sprawie zostanie przyjęta na majowej sesji Rady Miejskiej, od lipca ulga będzie wynosiła 10 zł za miesiąc, czyli 120 zł rocznie. Wystarczy wówczas złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wydziału Podatków i Opłat UM.

W ten sposób chcemy zachęcać mieszkańców domów jednorodzinnych do kompostowania bioodpadów na przydomowych ogródkach. Odpady zielone i kuchenne mogą zostać przetworzone na kompost, który zostanie później użyty do nawożenia ogródków. To proekologiczne rozwiązanie, które dodatkowo może przynieść znaczącą ulgę dla portfela – mówi Marcin Urban, skarbnik Wrocławia.

Kompostując bioodpady można pozyskać kompostownik od miasta

Rozwiązanie jest tym bardziej atrakcyjne, że mieszkańcy domów jednorodzinnych z przydomowymi ogródkami mogą bezpłatnie otrzymać kompostownik z magistratu – przekonuje UM.

Wystarczy złożyć wniosek do Wydziału Środowiska. Przez pierwsze trzy lata kompostownik jest bezpłatnie użyczany pod warunkiem składania sprawozdania o ilości odpadów poddanych kompostowaniu w ciągu roku. Po trzech latach przechodzi na własność mieszkańca – mówi Małgorzata Demianowicz, dyrektor Wydziału Środowiska UM i dodaje: – W ten sposób udostępniliśmy mieszkańcom, ale również placówkom oświatowym już ponad 2,2 tys. kompostowników, a w magazynach czeka na Państwa ponad 350 kolejnych. Każdy z nich pozwala na kompostowanie do 1274 kilogramów bioodpadów rocznie.

Jak bezpłatnie otrzymać kompostownik?

Wnioski o udostępnienie kompostowników należy składać w siedzibie Wydziału Środowiska przy ul. Hubskiej 8-16. Co ciekawe, pomimo udostępnienia ponad 2200 kompostowników, w deklaracjach śmieciowych kompostowanie zaznaczyło zaledwie ok. 1100 mieszkańców. Dzięki podwyższeniu ulgi do 10 zł za miesiąc, zwolnienie z pewnością będzie cieszyło się większym zainteresowaniem – zwraca uwagę UM.

Liczymy na to, że wyższa ulga zachęci jeszcze więcej wrocławian do kompostowania bioodpadów. To z kolei przyczyni się do zwiększenia poziomów recyklingu odpadów wytworzonych w mieście. Jako miasto jesteśmy zobowiązani do osiągania określonego w przepisach poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. W ubiegłym roku osiągnęliśmy ustawowy poziom, ale z roku na rok będzie on coraz wyższy – mówi Małgorzata Demianowicz.

Magistrat powołuje się przy tym na ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z jej regulacjami, w tym roku 35% odpadów musi być przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi. Z roku na rok granica będzie jednak coraz wyższa – z docelową, 65-procentową w 2035 r.

Opłaty za śmieci poniżej maksymalnej stawki

We Wrocławiu opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 41,24 zł.

Warto podkreślić, że głosowanie rady miejskiej będzie dotyczyło wyłącznie wspomnianej ulgi, sama opłata za odpady zostanie utrzymana na obecnym poziomie. System gospodarowania odpadami ma się bilansować, miasto na nim nie zarabia. Dodatkowo będziemy pracowali nad uszczelnieniem systemu, by wysokość opłat za gospodarowanie odpadami była dla wszystkich mieszkańców sprawiedliwa – mówi Marcin Urban.

Warto dodać także, że na wrocławskim Janówku działa miejska kompostownia. Jej moce zostaną zwiększone z 6 do 12 tys. ton odpadów zielonych przetwarzanych każdego roku. Jednocześnie, jak wskazuje UM, przewidziano możliwość dostosowania tej instalacji do odbioru 25 tys. ton.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Wrocławia

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu