Wciąż są uchybienia

W ubiegłym roku – w związku z wdrożeniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził cykl kontrolny samorządów pod kątem wypełniania obowiązków nałożonych znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponieważ ubiegłoroczna kontrola wykazała szereg nieprawidłowości, gdański WIOŚ przeprowadził niedawno kolejne inspekcje w tym zakresie. Czynności kontrolne objęły gminy: Debrzno, Kępice, Kwidzyn, Luzino, Parchowo, Przodkowo, Rzeczenica, Sulęczyno, Sztum, Sztutowo, Wicko i Władysławowo (w listopadzie zostanie jeszcze przeprowadzona kontrola w gminie Chojnice).
 
Inspekcja ponownie wykazała uchybienia. W siedmiu gminach stwierdzono niespójność zapisów uchwał, podjętych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Cztery samorządy nie realizowały obowiązku kontroli podmiotów odbierających odpady, a kolejnych siedem nie zamieściło na stronach internetowych wymaganych informacji, m.in. w zakresie zasad odbioru odpadów, miejscach odbierania odpadów niebezpiecznych czy o adresach punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). W jednym przypadku w gminie nie utworzono PSZOK-u.
 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano stosowane zarządzenia pokontrolne, zobowiązujące władze gmin do przestrzegania przepisów ww. ustawy.
 
W 2015 r., w ramach ogólnopolskiego cyklu, przewiduje się kontrole kolejnych 13 gmin w woj. pomorskim.
 
Na podstawie: www.gdansk.wios.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu