W systemie kaucyjnym

Zbiórka w systemie kaucyjnym – firmy utworzyły grupę inicjatywną

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻZP) podała, że 1 stycznia 2025 r. zacznie obowiązywać zbiórka w systemie kaucyjnym. Obowiązek ten dotyczyć ma opakowań plastikowych, puszek metalowych i szklanych butelek zwrotnych. Chodzi o opakowania po napojach, w tym po wodach, napojach mlecznych, sokach, nektarach i piwie. Federacja zwraca przy tym uwagę na ponad dwuletnie opóźnienie w implementacji systemu i na nierealistyczny okres jaki pozostaje na wdrożenie w pełni skutecznego systemu – nieco ponad rok. Jak zaznacza PFPŻZP, w innych krajach europejskich prace nad wdrożeniem tego typu systemów zajmowały ponad dwa lata. Ponadto Federacja podkreśla też, że liczne błędy regulacyjne stwarzają dla przedsiębiorców olbrzymie ryzyka finansowe. Mimo to, kluczowi przedstawiciele branży napojowej utworzyli grupę inicjatywną na rzecz budowy systemu kaucyjnego w Polsce.

Zbiórka w systemie kaucyjnym – ustawa podpisana przez prezydenta

W miniony czwartek Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Jak zaznacza PFPŻZP, ustawa ma fundamentalne znaczenie dla całej branży napojowej.

System kaucyjny jest kluczowym narzędziem do realizacji przez firmy celów dotyczących zbiórki opakowań i dostępu do surowca wtórnego (recyklatu). System powinien zapewnić spełnienie wymogów wynikających z unijnej dyrektywy Single Use Plastic. Jak wskazuje PFPŻZP, chodzi o wymogi dotyczące poziomów użycia surowców wtórnych (recyklatu) w nowych opakowaniach. Już w 2025 r. każda nowa butelka PET będzie musiała zawierać minimum 25% recyklatu.

Cały ciężar utworzenia i utrzymania systemu kaucyjnego spoczywać będzie na firmach wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach objętych tym systemem. Dlatego wybrane firmy podpisały list intencyjny o współpracy przy utworzeniu podmiotu reprezentującego (operatora) niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania systemu kaucyjnego w Polsce. W gronie tym znalazły się spółki: Carlsberg Polska, Coca-Cola HBC Polska, Colian, Grupa Maspex, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, Nestle Polska, Pepsi-Cola General Bottlers Poland, Red Bull oraz Żywiec Zdrój.

Otwarci na współpracę

Sygnatariusze listu są otwarci na współpracę ze wszystkimi firmami zainteresowanymi utworzeniem silnego, efektywnego środowiskowo i ekonomicznie systemu kaucyjnego w Polsce. Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców we współpracy z ZPPP Browary Polskie wspierają sygnatariuszy listu pod kątem organizacyjnym i komunikacyjnym.

„Obecny kształt ustawy oraz bardzo krótki czas na uruchomienie zbiórki opakowań poprzez system kaucyjny sprawiają, że branża napojowa w Polsce stoi przed nieporównywalnie trudniejszym zadaniem niż inne kraje UE. Nie uwzględniono wielu kluczowych rozwiązań, które pomogłyby w utworzeniu efektywnego i racjonalnego ekonomicznie systemu kaucyjnego. Przedsiębiorcom grożą miliardowe kary, zaś cały rynek czeka chaos spowodowany obecnością wielu operatorów. A to tylko niektóre z wyzwań, z którymi będą musieli zmierzyć się przedsiębiorcy. W konsekwencji, koszt funkcjonowania systemu kaucyjnego w Polsce będzie znacząco wyższy w porównaniu z innymi krajami, które już wdrożyły taki system. Pomimo tego, jako związki pracodawców będziemy wspierać firmy z branży napojowej, w jak najszybszym powołaniu dużego i silnego podmiotu reprezentującego” – deklarują Andrzej Gantner, wiceprezes PFPŻZP i Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny ZPPP Browary Polskie.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny