W Sycowie usunięto odpady

W Sycowie usunięto odpady zalegające na ulicy

Urząd Miasta i Gminy Syców (UMiG) poinformował, że 21 lipca br. z terenu ul. Matejki w Sycowie usunięto odpady pozostawione w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania.

W Sycowie usunięto odpady zgromadzone m.in. w samochodach

Jak wskazuje UMiG, odpady zostały usunięte ze względu na zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Urząd zaznacza, że po raz drugi wykorzystano zapisy art. 26a ustawy o odpadach, na podstawie którego Burmistrz Miasta i Gminy Syców wydał decyzję o konieczności natychmiastowego usunięcia odpadów.

usunięto odpady

W Sycowie usunięto odpady gromadzone w bezpośrednim sąsiedztwie budynku wielorodzinnego w postaci pryzm, a także w czterech szczelnie wypełnionych śmieciami pojazdach (jeden z nich to samochód ciężarowy, a trzy pozostałe to auta osobowe). Ponadto odpady były zgromadzone w dwóch przyczepach samochodowych. Zgromadzone odpady oraz wypełnione nimi samochody umieszczone były na nieutwardzonym i niezabezpieczonym terenie, co stwarzało groźbę jego zanieczyszczenia.

usunięto porzucone odpady

Jak zaznacza UMiG, w toku przeprowadzonego postępowania ustalono, że sposób magazynowania odpadów, w miejscu do tego celu nieprzeznaczonym, bez ochrony przed bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych, stanowi realne zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz środowiskowa. To dało urzędnikom podstawę do podjęcia działań zmierzających do uprzątnięcia odpadów.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMiG Syców

fot. 3 x UMiG Syców

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama