Opłaty za wywóz odpadów

W Poznaniu opłaty za wywóz odpadów do końca czerwca 2022 r. bez zmian

Urząd Miasta Poznania (UM) poinformował, że choć od stycznia 2022 r. stolica Wielkopolski nie będzie już członkiem Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (GOAP), to do końca czerwca przyszłego roku opłaty za wywóz odpadów i sposób ich naliczania pozostaną w Poznaniu bez zmian. Tak zdecydowali radni, którzy podczas wtorkowej sesji (11 maja br.) przyjęli cały pakiet uchwał określających sposób wywozu odpadów z terenu miasta.

Opłaty za wywóz odpadów bez zmian mimo wystąpienia z GOAP-u

Według magistratu, takie rozwiązanie pozwoli zapewnić ciągłość usługi odbioru odpadów. Obecnie koszty wywozu odpadów określają umowy, które z wykonawcami zawarł GOAP i będą one obowiązywały do 30 czerwca 2022 r. Poznań opuści GOAP wcześniej, już 1 stycznia, ale aby zapewnić mieszkańcom sprawne i maksymalnie bezproblemowe przejście do nowego systemu, radni zdecydowali, że do końca czerwca odbiór odpadów będzie odbywał się na starych zasadach.

Przed nami ogromne zadanie. Obecnie przejmujemy system praktycznie bez zmian, by zagwarantować bezpieczeństwo odbioru odpadów po wyjściu z GOAP. 30 czerwca przyszłego roku zakończą się obecne kontrakty z wykonawcami i wówczas będzie można udoskonalić system w ramach nowego przetargu. Wtedy będzie czas na bardziej rewolucyjne zmiany, nad którymi w najbliższych dniach zaczniemy prace. Chcemy, by mieszkańcy Poznania odczuli poprawę jakości usług – podkreślał podczas sesji rady miasta Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania.

Poznański magistrat zaznacza, że przed wprowadzeniem zmian Miasto zleci analizę dotyczącą tego, w jaki sposób będzie można uszczelnić i uprościć system, tak aby dostosować go do dynamicznych zmian prawa, potrzeb dużego miasta i powstrzymać wzrost stawek opłat za wywóz śmieci.

Łagodne wejście w nowy system, a opłaty za wywóz odpadów bez zmian do końca czerwca 2022 r.

Od 1 stycznia przyszłego roku w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Poznań zapewniać będzie odbiór odpadów zbieranych selektywnie (papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych oraz „bio”), „wystawkowych” (np. mebli, zużytego sprzętu z gospodarstw domowych i opon) oraz odpadów zmieszanych. Ponadto Miasto, tak jak dotychczas, zapewni mieszkańcom pojemniki wyposażone w chipy (i worki na śmieci) – zapewnia UM. magistrat dodaje też, że poznaniacy nadal będą mogli wywieźć odpady do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-ów) i skorzystać z usług mobilnych punktów (MPSZOK-ów).

Miejscy urzędnicy wskazują również, że nie zmienią się też stawki – opłata podstawowa nadal będzie wynosić 28 zł od osoby w nieruchomościach jednorodzinnych (takich, w których znajdują się maksymalnie cztery lokale mieszkalne) oraz 25 zł w wielorodzinnych. Utrzymane zostaną również dotychczasowe ulgi i zwolnienia z części opłaty.

Łatwiejsze i przystępniejsze deklaracje

Od 1 stycznia 2022 r. dla mieszkańców Poznania dostępne będą cztery różne deklaracje dotyczące odbioru odpadów – dodaje UM. według miejskich urzędników, dotychczasowy dokument jest skomplikowany, a jego wypełnienie może sprawiać trudności wielu osobom. Zmiana ma ułatwić poznaniakom życie. Od przyszłego roku będzie można wybrać deklarację w zależności od typu nieruchomości, z jakiej odbierane będą odpady. Co ważne – nowe dokumenty będą miały wygląd zbliżony do starych, będą jednak prostsze. Nowością będzie również możliwość składania deklaracji elektronicznie.

Na podstawie www.poznan.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama