W poszukiwaniu dzikich wysypisk

„Szkolny detektyw – poszukiwanie nielegalnych składowisk odpadów” – to tytuł międzyszkolnego konkursu, skierowanego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jego organizatorem jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi.
 
Inicjatywa ta ma na celu zinwentaryzowanie dzikich wysypisk śmieci na terenie woj. łódzkiego. Konkurs ma charakter nie tylko praktyczny, ale i edukacyjny. Biorąc udział w konkursie, młodzież bliżej zetknie się z problemem nielegalnego pozbywania się odpadów, sprawdzi, jakiego rodzaju śmieci tworzą dzikie wysypiska oraz wskaże ich negatywny wpływ na środowisko.
 
Każda szkoła, która wyrazi chęć uczestnictwa w konkursie powinna wybrać nauczyciela koordynującego konkurs. Jeden nauczyciel może koordynować kilka grup w danej szkole. Każdy nauczyciel otrzyma zaświadczenie o koordynowaniu konkursu w określonej placówce.
 
Wyniki przeprowadzonych inwentaryzacji zostaną przesłane przez łódzki RDOŚ do właściwych jednostek samorządu terytorialnego, jako podstawa do podjęcia przez urzędy odpowiednich działań, celem likwidacji nielegalnych składowisk odpadów.
 
Konkurs objęty jest honorowym patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty i dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 
Na podstawie: http://lodz.rdos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu