Deklarują poparcie dla budowy ITPO

W petycji deklarują poparcie dla budowy ITPO

3100 osób podpisało się pod petycją Stowarzyszenia Pro Podbeskidzie „Tak dla odpowiedzialnej i racjonalnej gospodarki odpadami!” – informuje Urząd Miejski w Bielsku-Białej (UM). Petycja, w której podpisane osoby deklarują poparcie dla budowy ITPO, czyli instalacji termicznego przekształcania odpadów dla Aglomeracji Beskidzkiej, zaadresowana jest do prezydenta Bielska-Białej i miejskich radnych.

Deklarują poparcie dla budowy ITPO, bo nie wszystkie odpady nadają się do recyklingu

„My, niżej podpisani, mieszkańcy i mieszkanki Bielska-Białej oraz okolic, widząc i rozumiejąc, jak wygląda sytuacja zagospodarowania odpadów na naszym terenie, popieramy ideę budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów. Zdajemy sobie sprawę, że jest to niezbędny element potrzebny do zamknięcia procesu zagospodarowania odpadów komunalnych, które każdy z nas wytwarza. A doskonale widzimy po własnych gospodarstwach domowych, że ich ilość (odpadów komunalnych) nie maleje, a wręcz przeciwnie – wzrasta. Dodatkowo warto również zaznaczyć fakt, że choć deklarujemy selektywną zbiórkę odpadów i staramy się, aby ta segregacja u źródła wpłynęła na jakość surowca, który można odzyskać, to jednak nie wszystkie opady nadają się do recyklingu. Składowanie odpadów również nie rozwiązuje problemu, ponieważ jest to niechlubna spuścizna, którą zostawiamy naszym pokoleniom. Dla przykładu warto nadmienić, że plastik potrafi rozkładać się od 100 do nawet 1000 lat. Ponadto wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami, którą każdy mieszkaniec ponosi, oraz fakt, że składowiska nie są przysłowiową studnią bez dna, pokazują nam, że koniecznym jest szukanie innej drogi rozwiązania tychże problemów” – taki cytat z petycji publikuje na swojej stronie internetowej magistrat.

Deklarują poparcie dla budowy ITPO, gdyż spalarnie są bezpieczne dla środowiska

Jak zaznacza UM, zdaniem twórców petycji, instalacje termicznego przekształcania odpadów, zwane potocznie spalarniami, są rozwiązaniem, które można zastosować przy jednoczesnym wykorzystaniu energii cieplnej i elektrycznej. Magistrat wskazuje też, że „dzięki zaawansowanym technologiom instalacje do odzysku energii z odpadów są bezpieczne dla otoczenia i powietrza, którym oddychamy. Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzone chociażby w podobnym obiekcie działającym w Poznaniu. Poznańska spalarnia została skontrolowana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Kontrola zakończyła się 8 lutego 2019 r. Wyniki jednoznacznie wskazują, że zakład nie przyczynia się do pogorszenia stanu powietrza w stolicy Wielkopolski. Raport nie wykazał przekroczeń emisji szkodliwych substancji. Wręcz przeciwnie – łączna emisja PM10 i PM2,5 to zaledwie 3 proc. dopuszczalnego limitu dla tego typu instalacji. Dla porównania, standardem dla konwencjonalnych dużych elektrociepłowni opalanych węglem jest emisja pyłów określona na poziomie 1.530,00 Mg/rocznie – 100-krotnie więcej niż emisja z poznańskiego obiektu. Ponadto tego typu instalacje zaliczane są do wysokiej emisji, a to niska emisja – czyli dym i pył z zabudowań czy komunikacji miejskiej – jest w dużej mierze odpowiedzialna za powstawanie niebezpiecznego smogu”.

Deklarują poparcie dla budowy ITPO i zgłaszają szereg żądań

W petycji, jej sygnatariusze zawarli także szereg żądań, których spełnienia oczekują, a z którymi można zapoznać się na stronie internetowej UM. Magistrat zaznacza, że w imieniu mieszkańców miasta petycję na ręce prezydenta Jarosława Klimaszewskiego skierował Waldemar Ochodek, przedstawiciel Stowarzyszenia Pro Podbeskidzie.

Na podstawie ms.bielsko-biala.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama