W Opolu po nowemu

Władze Opola poinformowały, iż od nowego roku na terenie miasta zacznie obowiązywać nowe prawo miejscowe w dziedzinie gospodarowania odpadami komunalnymi. Potrzeba wprowadzenia modyfikacji w dotychczasowym porządku została podyktowana licznymi interwencjami mieszkańców w tym zakresie.
 
Wśród najistotniejszych zmian znalazło się m.in. wyodrębnienie zabudowy kilkurodzinnej (nieruchomości o liczbie lokali od trzech do dziewięciu). Przełoży się to na zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów w tego typu zabudowie, a co za tym idzie – zredukuje uciążliwość związaną z dużym ruchem śmieciarek. Ponadto zrezygnowano z podziału roku na sezon letni i zimowy. Od 1 stycznia 2015 r. odpady biodegradowalne będą odbierane z częstotliwością raz na dwa tygodnie (w zabudowie jednorodzinnej) i raz w tygodniu (z nieruchomości kilku- i wielorodzinnych). Jeśli już mowa o bioodpadach, to rajcy zdecydowali się także zmienić ich definicję, zawężając ją do „surowych części roślinnych”. Zmiana ta powinna poprawić jakość segregacji odpadów biodegradowalnych. Natomiast rozszerzono definicję odpadów wielkogabarytowych, do których zaliczono również elementy ceramiki budowlanej (np. umywalki) i stolarkę budowlaną (np. drzwi).
 
Przy okazji zmian wprowadzono także kilka wskazówek co do oznakowania miejsca gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej oraz oznaczenia pojemników w zabudowie niezamieszkanej. Ponadto określono, jak należy „przygotować” pojemniki lub kontenery w dniu odbioru odpadów przez firmę.
 
W ocenie lokalnych władz, zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., powinny zoptymalizować system odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 
Na podstawie: www.opole.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu