za odpady według zużycia wody

W Olsztynie zapłacą za odpady według zużycia wody

Podczas sesji Rady Miasta Olsztyna, która odbyła się w środę 27 maja, tamtejsi rajcy podjęli decyzję o zmianie sposobu rozliczania się mieszkańców za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów – poinformował Urząd Miasta Olsztyna (UM). Nowy sposób – oparty nie na zadeklarowanej liczbie mieszkańców, a na ilości zużytej wody – zacznie obowiązywać od 1 kwietnia przyszłego roku. Tym samym od tego terminu mieszkańcy Olsztyna zapłacą za odpady według zużycia wody.

Opłata za odpady według zużycia wody ma pomóc uszczelnić system

Według magistratu, rozwiązanie funkcjonujące w wielu miastach ma być skuteczniejszą metodą ściągania opłat za odbiór odpadów, a jednocześnie może być zachętą do ograniczenia zużycia wody.

System gospodarki odpadami komunalnymi musi się bilansować. Szacujemy, że około 20 tys. mieszkańców nie płaci za odpady. Dlatego zachodzi potrzeba uszczelnienia tego systemu – podkreśla Zdzisław Zdanowski, dyrektor Wydziału Środowiska UM.

Jak zaznacza olsztyński magistrat, w Olsztynie obowiązuje obecnie stawka w wysokości 18 zł miesięcznie od osoby, a w przypadku stwierdzenia niesegregowania odpadów, możliwe jest naliczenie opłaty podwyższonej, będącej trzykrotnością kwoty bazowej, czyli wynoszącej 54 zł. Jednak po wprowadzeniu takiego sposobu naliczania miasto odnotowało spadek liczby mieszkańców zgłoszonych do systemu z nieco ponad 145 tys. osób na koniec 2018 r. do powyżej 143,5 tys. osób na koniec 2019 r.

W wielu przypadkach deklarowana liczba mieszkańców posesji, według której dotychczas liczona była opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, była zaniżana. Osoby wynajmujące domy lub mieszkania nie zgłaszały faktycznej liczby mieszkańców, na co wskazywało rzeczywiste zużycie wody i ilość wystawianych przed posesją odpadów – dodaje UM.

Metoda określenia opłaty na podstawie zużycia wody pozwoli ograniczyć to negatywne zjawisko, gdyż każda zamieszkująca nieruchomość osoba generuje zużycie wody niezależnie od tego, czy została przez właściciela nieruchomości zgłoszona jako wytwórca odpadów, czy też obowiązek ten nie został dopełniony – wyjaśnia dyrektor Zdanowski.

Mieszkańcy Olsztyna zapłacą za odpady według zużycia wody

Według nowej metody ustalania wysokości tzw. opłaty śmieciowej w Olsztynie, podstawą do ustalenia opłaty będzie średnia miesięczna zużycia wody w ciągu ostatnich kolejnych 12 miesięcy. Według UM, ten dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy pozwala maksymalnie zniwelować wahania w miesięcznym zużyciu wody wynikającym z czasowych różnic zużycia (np. w związku z wakacyjnymi wyjazdami). W przypadku nieruchomości niewyposażonych w wodomierz – a tych jest kilka – opłata będzie zryczałtowana i uzależniona od liczby mieszkańców oraz średniego zużycia wody w skali miasta – dodaje magistrat i wskazuje, że według danych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie wynosi ono 3,28 m3 na osobę.

Za przyjęciem uchwały wprowadzającej omawiane rozwiązanie głosowało 15 radnych, dwie osoby były przeciw, a trzy wstrzymały się od głosu.

Na podstawie www.olsztyn.eu

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

 

reklama