W odpowiedzi na skargi

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku dotarły sygnały dotyczące występowania uciążliwości odorowych ze składowiska odpadów w Szadółkach. W związku z powyższym WIOŚ skierował do Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku (zarządzający składowiskiem) pismo o złożenie stosownych wyjaśnień.
 
Ustosunkowując się do zarzutów mieszkańców, Zakład Utylizacyjny poinformował w odpowiedzi, iż obiekt pracuje nieprzerwanie, zgodnie z pozwoleniami. W ocenie zarządzającego składowiskiem, zwiększona odczuwalność odorów w godzinach wieczornych i nocnych wiąże się ze zmianami warunków atmosferycznych (dobowa wysoka amplituda zmiany temperatury, zmiana wilgotności powietrza i siły wiatru).
 
kompost
 
Wśród podjętych działań antyodorowych Zakład wymienia m.in. przerzucanie pryzm kompostowych na placu dojrzewania wyłącznie na pierwszej zmianie, a więc do godz. 14.00, kiedy spora część mieszkańców przebywa w pracy/szkole. Przy wyjątkowo niekorzystnych warunkach atmosferycznych i silnym wietrze prace są nawet wstrzymywane – jeśli pozwalają na to uwarunkowania technologiczne. Ponadto ZU zwiększa odzysk złowonnego biogazu z kwater do produkcji energii. We wrześniu br. uzyskano najlepszy wynik w tym zakresie w historii Zakładu – 550 m3 biogazu. Dodatkowo realizowana jest hermetyzacja zbiornika na odcieki, a pryzmy na placu dojrzewania są regularnie opryskiwane środkiem niwelującym odory.
 
W ocenie ZU, aktualnie występujące zwiększone uciążliwości odorowe nie są wynikiem awarii ani żadnych działań odbiegających od standardu funkcjonowania i obowiązujących procedur.
 
Na podstawie: www.gdansk.wios.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu