W niezależnych tunelach

Centrum Zagospodarowania Odpadów Komunalnych REMKOM w Opolu, zarządzane przez konsorcjum dwóch firm: Zakładu Komunalnego (spółka miejska) i REMONDIS Opole (spółka prywatna), wzbogaciło się o kolejny obiekt. To kompostownia tunelowa, stanowiąca część biologiczną regionalnej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Instalację uroczyście otwarto 10 grudnia br.
 
Prace budowlano-montażowe przebiegały błyskawicznie. Kompostownia powstała bowiem w nieco ponad siedem miesięcy. W ramach inwestycji powstało 10 wielofunkcyjnych, niezależnych tuneli (zamkniętych komór systemowych). Ponadto instalacja jest wyposażona w wymienniki ciepła, umożliwiające odzysk wytwarzanej w procesach biologicznych energii cieplnej i jej wykorzystanie do suszenie odpadów, biofiltry (wraz z płuczką) oczyszczające gazy z procesu stabilizacji, taśmociąg zamknięty, transportujący frakcję organiczną z części mechanicznej zakładu do kompostowni tunelowej, oraz zbiorniki technologiczne na wody czyste i brudne, wykorzystane w procesie tlenowej stabilizacji lub kompostowania.
 
W 10 tunelach niezależnie będą mogły być prowadzone procesy stabilizacji tlenowej, kompostownia lub biosuszenia. Podczas procesów biologicznego przetwarzania odpadów gazy procesowe będą w sposób ciągły monitorowane i po oczyszczeniu w płuczce i biofiltrach wyprowadzone do środowiska. Cały proces będzie prowadzony w systemie zamkniętym, a uzyskany stabilizat posłuży do rekultywacji składowisk lub zostanie unieszkodliwiony na składowisku. Całość jest w pełni zautomatyzowana.
 
Moce przerobowe kompostowni (60 tys. ton odpadów organicznych na rok) w pełni zaspokoją potrzeby centralnego regionu województwa opolskiego (15 gmin zamieszkanych przez ok. 280 tys. mieszkańców), gwarantując jednocześnie osiągnięcie wymaganych poziomów redukcji składowania odpadów biodegradowalnych na poziomie wyznaczonym na 2020 r.
 
Realizacja kompostowni tunelowej pochłonęła ok. 20 mln zł. Środki na ten cel pochodziły z kasy spółki REMONDIS Opole oraz pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu