o obiegu zamkniętym

W Małopolsce o rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym

W Krakowie odbyło się drugie spotkanie Zespołu ds. Programu Gospodarki Obiegu Zamkniętego dla Małopolski. W jego trakcie przedstawiono wnioski z diagnozy społeczno-gospodarczej i wstępne założenia programu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Poinformował o tym Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM).

Małopolska pilnie potrzebuje GOZ

Józef Gawron, wicemarszałek województwa podziękował podczas spotkania Zespołu za wartościowe uwagi do przygotowanej diagnozy. Wyraził też podziękowanie za przedstawienie analizy uwarunkowań pod kątem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Gospodarka o obiegu zamkniętym to model rozwoju społeczno-gospodarczego, który stanowi jeden z głównych kierunków polityki rozwoju województwa. Program GOZ jest uszczegółowieniem zapisów Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” – wskazał UMWM.

Gospodarka o obiegu zamkniętym podniesie jakość życia mieszkańców

Jak poinformował UMWM, spotkanie Zespołu podzielono na dwie części. W pierwszej przedstawiono wnioski z diagnozy i wstępne założenia programu, a także możliwości finansowania projektów z funduszy europejskich. W drugiej części odbyła się praca warsztatowa nad propozycjami działań w obszarach priorytetowych programu.

Jak wskazuje UMWM, GOZ to także działania prośrodowiskowe, progospodarcze i proklimatyczne, które mają na celu podniesienie jakości życia mieszkańców. Wdrażanie rozwiązań opartych na modelu GOZ to klucz do uniezależnienia gospodarczego, oszczędności i ochrony środowiska – dodał UMWM.

Na podstawie: www.malopolska.pl

fot. UMWM

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny