W Krakowie bez zmian

Wiadomo już, kto będzie odbierał odpady komunalne od krakowian i przekazywał je do instalacji przetwarzania w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 marca 2016 r. Ogłoszony przez Urząd Miasta przetarg wygrało konsorcjum czterech firm: Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych VAN GANSEWINKEL, spółki A.S.A, Małopolskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami oraz SITA Małopolska, a więc to samo, które obecnie świadczy w mieście tę usługę.
 
Zwycięska oferta opiewa na kwotę 69,5 mln zł, a więc jest kilkanaście milionów niższa niż szacowano. Mieszkańcy Krakowa nie powinni zatem odczuć znaczących zmian, tym bardziej, że nie zmienił się również podział miasta na pięć sektorów.
 
Na podstawie: http://krakow.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu