W kierunku RIPOK-u

Rozbudowa sortowni i budowa nowej kwatery składowiska w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Starym Lubiejewie (ZUO) to inwestycja, która uzyskała dofinansowanie unijne w wysokości niemal 2,5 mln zł. Dotyczącą tego umowę Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego i Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa oraz Kazimierz Zacharski, prezes zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej – realizatora przedsięwzięcia –podpisali 12 sierpnia br.
 
Obok rozbudowy istniejącej hali sortowni i budowy nowej kwatery składowiska odpadów balastowych inwestycja obejmie wykonanie dziesięciometrowego pasa zieleni izolacyjnej, a także zakup kompaktora.
 
Obsługiwany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej ZUO pełni obecnie funkcję instalacji zastępczej do obsługi regionu ostrołęcko-siedleckiego. Realizacja projektu stwarza możliwość podniesienia ZUO do rangi regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).
 
Prowadzone w ramach działania 4.2 Ochrona powierzchni ziemiprzedsięwzięcie ma znaleźć swój finał do końca czerwca 2015 r.
Całkowita wartość projektu to ponad 4,9 mln zł.
 
Na podstawie: www.mazovia.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu