W kierunku GOZ

W kierunku GOZ. Konferencja „Wspólnie dla gospodarki o obiegu zamkniętym – podsumowanie projektu oto-GOZ”

Czy Polska planuje wprowadzać zmiany w kierunku GOZ, czyli gospodarki o obiegu zamkniętym? Jakie są zagraniczne standardy i dobre praktyki cyrkularnej transformacji? Okazją do odpowiedzi na te pytania jest konferencja Ministerstwa Rozwoju i Technologii pt. „Wspólnie dla gospodarki o obiegu zamkniętym – podsumowanie projektu oto-GOZ”. Odbędzie się ona 22 listopada br.w formie interaktywnego spotkania online.

Wspólnie dla gospodarki o obiegu zamkniętym – konferencja zamykająca projekt

Konferencja zamyka trzyletni rządowy projekt pn. OTO-GOZ, realizowany w ramach programu GOSPOSTRATEG. Celem projektu było opracowanie systemu wskaźników pomiarowych, umożliwiających ocenę postępu w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Monitorował on również wpływ gospodarki cyrkularnej na rozwój społeczno-ekonomiczny na poziomie regionów oraz narodowym. Projekt realizowany jest przez konsorcjum, którego liderem jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a pozostali partnerzy to: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Główny Urząd Statystyczny oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

W kierunku GOZ

W agendzie wydarzenia przewidziano m.in. międzyresortowy panel z udziałem przedstawicieli ministerstw kluczowych dla wdrożenia GOZ w Polsce, sesję poświęconą miastom i regionom oraz prezentację najciekawszych polskich rozwiązań cyrkularnych. Tematem panelu podsumowującego wydarzenie będzie gotowość polskiego społeczeństwa na szerokie wprowadzenie rozwiązań cyrkularnych dla konsumentów. Podczas konferencji głos zabiorą również przedstawiciele nauki i biznesu zarówno z Polski jak i z zagranicy. Będzie to okazja do wysłuchania prelegentów z Oxford University, Politechniki Łódzkiej, Systemiq, Catalyze Group oraz Circle Economy.

Rejestracja na wydarzenie możliwa jest na stronie: https://hopin.com/events/wspolnie-dla-gospodarki-o-obiegu-zamknietym.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. na otwarcie sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne), rys. organizator wydarzenia

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny